Aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) pro Windows 95 / 98 / NT 4.0

Vyberte jazyk:
Aktualizace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) obsahuje nejnovìjší aktualizace jádra databáze Microsoft Jet 4.0. Stažením tohoto souboru získáte nejnovìjší verze nìkolika souborù, s nimiž pracují produkty Microsoft využívající aplikaci Microsoft Jet 4.0.
 • Verze:

  4.0.7328

  File Name:

  Jet40SP8_9xNT.exe

  Datum publikování:

  9. 12. 2003

  File Size:

  3.7 MB

  Články znalostní báze KB: KB829558

   Tento soubor je pro aktualizaci Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) popsaný v databázi Microsoft Knowledge Base v èlánku 829558.
   Jet SP8 obsahuje aktualizované verze nìkolika souborù, které využívají aplikace Microsoft Access 2000/2002, Microsoft Office 2000/XP Developer, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Basic a další produkty Microsoft využívající jádro databáze Jet verze 4.0.


   Poznámka: Pokud je nainstalována aplikace Jet 4.0 SP8 pro Access 2000, Office 2000 nebo jiná aplikace využívající jádro Jet 4.0, nemusíte provést novou instalaci aplikace Jet 4.0 SP8 pro Access 2002 nebo Office XP.


 • Podporovaný operační systém

  Windows 98 Second Edition; Windows NT

   Tato aktualizace je urèena pro systémy: Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0

  • 1. V rozevíracím seznamu v horní èásti stránky si zvolte jazyk.

   2. Klepnìte na tlaèítko Pøejít.

   3. Klepnìte na odkaz pod položkou Stáhnout.

   4. Proveïte jeden z následujících krokù:
  • Chcete-li instalaci ihned spustit, klepnìte na položku Otevøít nebo Spustit tento program z aktuálního umístìní.

  • Chcete-li soubor zkopírovat do poèítaèe pro pozdìjší instalaci, klepnìte na položku Uložit nebo Uložit program na disk.


  • 5. Postupujte podle instalaèních pokynù na obrazovce.

   6. Mùžete být vyzváni k restartování poèítaèe.