Download Aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) pro Windows 95 / 98 / NT 4.0 from Official Microsoft Download Center

Aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) pro Windows 95 / 98 / NT 4.0

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Aktualizace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) obsahuje nejnovìjší aktualizace jádra databáze Microsoft Jet 4.0. Stažením tohoto souboru získáte nejnovìjší verze nìkolika souborù, s nimiž pracují produkty Microsoft využívající aplikaci Microsoft Jet 4.0.