Aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Office Publisher 2007 (KB2464599)

Vyberte jazyk:
V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 existuje chyba zabezpečení, která by mohla umožnit spuštění libovolného kódu při otevření souboru s nebezpečným obsahem. Tato aktualizace odstraňuje tuto chybu zabezpečení.