Ověření pravosti systému Windows

Děkujeme vám, že jste se rozhodli ověřit instalaci vašeho systému Windows. Proveďte krátký proces ověření popsaný v následujícím postupu. Po dokončení ověření se zobrazí stránka s podrobnostmi o požadovaném souboru ke stažení, k němuž budete mít přístup.

Zahájení ověření pravosti systému Windows

  1. Spusťte nástroj pro ověření.

    Kliknutím na tlačítko Pokračovat spustíte nástroj pro ověření. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačítko Otevřít nebo Spustit otevřete nebo spustíte tento program z jeho aktuálního umístění. Nástroj shromáždí informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače, na jejichž základě určí, zda je instalace vašeho systému Windows pravá, a zobrazí kód, který použijete v kroku 2 níže. Nástroj neshromažďuje ani neodesílá žádné údaje, na jejichž základě by vás společnost Microsoft mohla identifikovat nebo kontaktovat. Další informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány, proč jsou vyžadovány a jakým způsobem jsou využívány, naleznete v části Nejčastější dotazy týkající se programu Windows Genuine Advantage.

  2. Zadejte ověřovací kód.

    Do níže uvedeného pole zkopírujte a vložte nebo zadejte kód uvedený v kroku 1. Poté klikněte na tlačítko Ověřit.