Plánování podnikových zdrojů

Obchodní softwarové řešení Microsoft Dynamics ERP pro plánování podnikových zdrojů vede vaše zaměstnance, aby byli produktivnější, a umožňuje vašim systémům přizpůsobovat se změnám souvisejícím s růstem. Zároveň poskytuje důležité informace nezbytné pro rychlou reakci na neustále se měnící podnikatelské prostředí.

Kontaktujte nás:
261 197 525

Velké společnosti

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics ERP solutions for enterprises

Globální řešení ERP nabízí specializované funkce pro odvětví maloobchodu, výroby, služeb, distribuce a pro veřejnou správu

Další informace o produktech Microsoft Dynamics AX

Malé a středně velké společnosti

Microsoft Dynamics NAV

See for yourself how Microsoft Dynamics NAV works

Skvělé řešení ERP pro společnosti, které chtějí víc než jen účetní software

Další informace o řešeních Microsoft Dynamics NAV

Co je ERP

How does it work? A lot like you do

Zkratka ERP znamená enterprise resource planning, tedy plánování podnikových zdrojů. Microsoft Dynamics ERP je software, který společnostem všech velikostí pomáhá spravovat všechny aspekty jejich podnikání, včetně dodavatelského řetězce, nákupu, lidských zdrojů, financí a projektů. Vzhledem k tomu, že se řešení ERP týká tolika součástí podniku, zajišťuje také shromažďování dat, jež uživatelům poskytnou informace o tom, kde mohou posílit efektivitu, snížit náklady nebo naopak kam investovat.

Řešení Microsoft Dynamics ERP můžete zakoupit prostřednictvím partnerů společnosti Microsoft. Partneři tvoří globální síť odborníků, kteří vám pomohou určit vaše konkrétní potřeby v oblasti ERP, vybrat nejvhodnější produkty a poté celé řešení přizpůsobit, nakonfigurovat, implementovat a vyškolit váš tým. Můžete se obrátit na nás, abychom vám pomohli najít nejvhodnějšího partnera, nebo vyhledat některého partnera Microsoft online.

Seznamte se s úspěšnými zákaznickými implementacemi.

Zjistěte, jak tyto podniky využívají platformu Microsoft Dynamics při svém rozvoji.
Další případové studie

Harris Farm Markets
Lotus F1 Team
Sitro Group Australia
Sunny Queen Farms

Další kroky

ERP řešení

Skvělé řešení ERP pro společnosti, které chtějí víc než jen účetní software

Velké společnosti

Řešení Microsoft Dynamics AX vám pomůže zorientovat se ve složitých podnikatelských problémech.

Malé a středně velké společnosti

Řešení Microsoft Dynamics NAV šité na míru přesně vaší společnosti.