Využijte pro řízení software, který se dokonale vyzná ve vašem odvětví.
Využijte pro řízení software, který se dokonale vyzná ve vašem odvětví.

Odvětví

Ať se pohybujete v jakémkoli oboru, potřebujete software pro podnikové řízení, který bude podporovat požadavky a procesy specifické právě pro vaše podnikání, aniž by bylo nutné ho nákladně a zdlouhavě přizpůsobovat a doplňovat. Microsoft Dynamics nabízí několik oborových řešení, která vaší organizaci pomohou překonat očekávání zákazníků.

Kontaktujte nás:
261 197 525

Maloobchod

Maloobchod

Spotřebitelé dnes hledají ucelené nákupní prostředí zahrnující všechny kanály. Naší vizí je poskytnout velkým a středním prodejcům nástroje potřebné k tomu, aby svým zákazníkům mohli takové prostředí nabídnout a dynamicky ho spravovat. K tomu potřebují bezproblémové řešení, které pokryje prodejní místa, správu všech distribučních kanálů, provoz prodejen, elektronické obchody, merchandising, finance, dodavatelský řetězec a další aspekty a které zároveň umožní odlišit se od konkurence. S takovým systémem mohou prodejci analyzovat informace, flexibilně reagovat, překonat očekávání zákazníků a budovat jejich trvalou loajalitu – jinými slovy, stát se dynamickými prodejci – to vše s velice rychlým zhodnocením investic.

Veřejný sektor

Maloobchod

Ty nejúspěšnější vládní úřady a organizace ve veřejné správě mají ve vedení nadšené lidi, kteří mají k dispozici vše potřebné k tomu, aby měnili život ve své komunitě k lepšímu. Se správnými nástroji mohou tito lidé naplno rozvinout svůj potenciál, zajistit, aby samospráva byla štíhlejší a zároveň flexibilnější, a poskytnout občanům výsledky, které očekávají.

Pro státní správu: S řešením Microsoft Dynamics můžete občanům poskytovat služby rychleji a s efektivnějším vynaložením nákladů. Svým zaměstnancům pak můžete zajistit prostředky k proaktivní práci. Sami pak získáte přehled o požadavcích voličů a o tom, kdo zodpovídá za jejich naplňování.

Pro oblast vzdělávání: Integrovaná řešení na platformě Microsoft Dynamics vám pomohou získat hlubší přehled o vztazích firem a absolventů, přihláškách a zápisech, správě budov a majetku, náboru a zaměstnancích, o výsledcích studentů i pedagogů a dalších aspektech. Tyto informace pak můžete využít při úpravě procesů a modernizaci starších systémů s cílem snížit náklady a zlepšit produktivitu. Získáte tak přesnější přehled a lepší výsledky.

Pro oblast zdravotnictví a zdravotní péče: Integrované řešení, které využijete pro zlepšování služeb pacientům, pro snížení nákladů a která budou moci využít i vaši pacienti při léčbě.

Pro neziskové organizace: Řešení, které umožní plně rozvinout potenciál vašich zaměstnanců a dobrovolníků. Vaše organizace procesně zeštíhlí a bude rychleji schopna reagovat na podněty zvenčí.

Finanční služby

Finanční služby

V dnešním náročném ekonomickém prostředí se společnosti specializované na finanční služby ze všech sil snaží odlišit od konkurence. Soupeři však nezřídka dokážou napodobit ceny, produkty i distribuční modely. Většina společností vnímá jako nejlepší způsob, jak zaujmout a udržet si zákazníky, poskytování vynikajících služeb. Ať už se zaměřujete na produkty pro bankovnictví, správu osobního majetku nebo pojišťovnictví, Microsoft Dynamics CRM vám pomůže vybavit zaměstnance nástroji, s nimiž budou moci rozvíjet se zákazníky smysluplné a trvalé vztahy a přispívat tak k vyšším ziskům a provozní efektivitě.

Nástroje pro vaše týmy: Svým týmům můžete poskytnout nástroje CRM pro obor finančních služeb. K dispozici máte šablony a řešení přímo pro váš obor, jejichž nabídku posiluje početný ekosystém oborových partnerů.

Správa osobního majetku a aktiv: S řešením Microsoft Dynamics CRM se můžete pro své zákazníky stát důvěryhodným poradcem, pomoci jim zvýšit hodnotu spravovaného majetku a snížit administrativní zátěž.

Bankovnictví: Microsoft Dynamics CRM vám může pomoci zvýšit ziskovost i míru udržení zákazníků a proaktivně spravovat rizika.

Pojišťovnictví: S řešením Microsoft Dynamics CRM přesunete orientaci své organizace od zásad směrem k zákazníkům a podpořit efektivitu zaměstnanců.

Výroba

Výroba

Vzhledem ke globalizaci dodavatelských řetězců a rostoucí poptávce zákazníků po inovacích a nízkých nákladech potřebují dnešní výrobci k efektivnějšímu řízení svého podnikání snadno ovladatelná, flexibilní řešení. Microsoft Dynamics na tyto potřeby odpovídá výkonnými a flexibilními řešeními, která integrují procesní a kusovou výrobu.

Řešení Microsoft Dynamics pro výrobu vám umožní:

  • Transformovat plánování a provoz: Dynamická výroba spočívá ve zvyšování vaší konkurenceschopnosti v globálním prostředí, rychlé reakci na poptávku zákazníků a snižování provozních nákladů.

  • Posílit inovace: Další růst podniku zajistíte, jen pokud budete schopni rychle reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků.

  • Zvýšit rychlost a agilitu: Obstojíte před globální i lokální konkurencí.

  • Vybavit své zaměstnance: Řešení, které inspiruje a vede ostatní k lepším výkonům.

Služby

Služby

Dnešní klienti hledají pohotové a transparentní služby s jasnou ekonomickou hodnotou. Naším cílem je pomoci poskytovatelům tato očekávání naplnit a překonat díky tomu, že nabídnou zákazníkům napříč pobočkami i časovými pásmy vynikající a spolehlivé služby, které podpoří jejich reputaci. V jádru naší vize je dynamický poskytovatel služeb, který uplatňuje svůj talent k řešení problémů a dokáže se přizpůsobit měnícím se potřebám klientů, trhu i provozu. Používá totiž obchodní aplikace a nástroje, které jsou integrovány, ale zároveň navrženy tak, aby se flexibilně vyvíjely podle obchodních požadavků.

Řešení Microsoft Dynamics pro služby vám umožní:

  • Zpeněžit svůj talent a zrychlit inovace: Využití prostředků vylepšíte, když vyvážíte rozdělení lidí a projektů napříč pobočkami, postupy a časovými pásmy a poskytnete virtuálním týmům bohaté funkce pro spolupráci v reálném čase.

  • Rozvíjet jedinečné a spolehlivé služby pro klienty: Reputace vaší firmy se bude zlepšovat s každým spokojeným zákazníkem. A k tomu potřebujete podnikové aplikace s integrovanými metodikami, které přinášejí předvídatelné výsledky.

  • Snížit čas potřebný k akci: Vaše rozhodování bude rychlejší a chytřejší na základě informací v kontextu procesů či pracovních rolí. Vaše procesy budou automatizované a provoz bude snazší řídit.

Telekomunikace

Služby

Díky ucelenému pohledu na potřeby svých zákazníků jim můžete nabídnout inovativní služby, které vaši organizaci odliší od konkurence a vašim zákazníkům pomohou zvýšit ziskovost. Microsoft Dynamics CRM dává poskytovatelům komunikačních služeb řešení pro služby zákazníkům, prodej a marketing, které v sobě spojuje vysoký výkon a snadné používání. Podporuje tak spokojenost zákazníků a snižuje jejich úbytek.

Nabídněte zákazníkům různé možnosti: Zákazníci s vámi chtějí komunikovat tak, jak to vyhovuje jim. Nabídnete-li ve vícekanálovém prostředí možnost volby, pomůže vám to zůstat ve hře v okamžicích, kdy ve vašem vztahu se zákazníkem dojde na „lámání chleba“. Systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) vám umožňuje efektivně se zapojit v každém z těchto klíčových kanálů.

Zvýšení provozní efektivity: Řešení Microsoft Dynamics CRM vám pohotově poskytne veškeré nástroje CRM pro obor telekomunikací. Pomůže vám zlepšit realizaci křížového a následného prodeje, cílit vhodné nabídky a nabídnout tu nejvyšší kvalitu v prodeji, marketingu i službách.

Získejte informace přímo od zákazníků: Když svým zákazníkům nabídnete osobní péči, podpoříte jejich loajalitu a v konečném důsledku zvýšíte své zisky.

Pochopte své zákazníky: Nyní máte možnost lépe porozumět nákupnímu chování svých zákazníků a posílit tak jejich zapojení a zároveň zlepšit poskytované služby.

Posílení business intelligence: Získáte rychlý přístup k veškerým datům o svém podniku, prostředky k jejich analýze a k rozhodnutí o dalších krocích. Microsoft Dynamics CRM vám pomůže obchodní data pomocí vizuálních nástrojů a přehledů v reálném čase zpřístupnit uživatelům v odděleních financí, marketingu, prodeje, péče o zákazníky i provozu, kteří je mohou plně využít ve své práci.

Lepší služby zákazníkům: Zástupce služeb zákazníkům můžete vybavit bohatými a ucelenými informacemi o každém zákazníkovi. Dokážou tak zákazníkům nabídnout rychlé a přesné služby na míru, které zvýší jejich spokojenost a podpoří loajalitu.

Další kroky

Microsoft Dynamics CRM

Chcete spravovat marketing, prodej a služby zákazníkům?

Microsoft Dynamics ERP

Chcete pomoci při správě financí, zásob a lidských zdrojů?

Máte dotazy?

Jsme připraveni vám pomoci. Můžeme vám pomoci také s vyhledáním nejvhodnějšího partnera, s kterým budete moci začít ještě dnes.