Zdroje plánování technologií

V Microsoftu řešíme velké problémy ve spolupráci se stovkami tisíc škol a školních systémů. Zde jsou zdroje, které provedou vedení škol procesem transformace s vizí podpořit studenty v dosahování lepších výsledků.

Objevte Zhodnoťte Transformujte Nasaďte

Objevte

Posláním nás všech v Microsoftu je umožnit každému studentovi na celé planetě dosahovat ještě lepších výsledků. Jádrem našeho poslání je vytvářet podnětné a komplexní zkušenosti s učením, které inspirují k celoživotnímu vzdělávání. U studentů tyto zkušenosti podporují rozvoj životních dovedností, jako jsou komunikace, spolupráce, kritické myšlení a kreativita. Pedagogy povzbuzujeme k vytváření prostředí ve třídách i mimo ně, jež usměrní i umocní nadšení studentů a umožní jim překonávat i ty nejbláznivější představy – při navrhování, objevování a budování budoucnosti.

Tvořte a sdílejte zcela novými způsoby

Výuka a učení na základě praktických činností a zkoumání

Přizpůsobte se individuálním vzdělávacím potřebám

Zaměřte se na výsledky, nikoli na technologie

Pět hlavních důvodů, proč je technologie Microsoft pro školy dobrou volbu

1. Dobrá znalost Microsoft Office je rozhodující pro nejlepší pracovní pozice

Pomozte studentům připravit se na budoucnost a získejte zdarma Office 365 Education pro celou vaši školu.

2. Cenově dostupná zařízení s Windows navržená pro výuku

Windows nabízejí ta správná zařízení vyhovující konkrétním vzdělávacím potřebám. Pokud hledáte zařízení v závislosti na svém rozpočtu, Windows nabízí širokou škálu cenově dostupných zařízení. Zařízení vybavená systémem Windows spolupracují s širokým spektrem periferních zařízení a podporují individuální způsoby výuky a stávající výpočetní prostředí. Najít cenově dostupná zařízení s Windows.

3. Digitální pera jsou při učení efektivnější než klávesnice

Když přijde na učení, jsou důležité ty správné nástroje. Výzkum prezentovaný v článku Počítačové rozhraní a jejich dopad na učení ukazuje, že digitální pera vyhovují našemu způsobu uvažování mnohem více než klávesnice. To znamená, že digitální pera vám mohou pomoci obohatit výuku ve třídě a zlepšit řešení problémů. To jsou jen některé z nástrojů, které v rámci podpory intenzivnějšího učení Microsoft nabízí.

4. Technologické dovednosti, učební osnovy a certifikace

Aby studenti i pedagogové uspěli v digitálním světě, potřebují mít technologické dovednosti. Digitální učební osnovy, certifikáty základních technologických dovedností a kurzy potřebné pro úspěch v dnešním technologicky zaměřeném světě přinášejí prospěch jak akademickým institucím, tak jejich pedagogům, studentům i zaměstnancům. Zjistit více o Microsoft Imagine Academy.

5. Zabezpečená a zjednodušená správa zařízení napříč všemi platformami

Ať už se jedná o jednu třídu či sto tříd, nebo o školu s tisíci zařízeními, Microsoft umožňuje školám nasadit a spravovat tato zařízení napříč všemi platformami. Vysoká kompatibilita aplikace a zařízení může nasazení zjednodušit a zároveň snížit s tím související náklady. Zjistit více o nasazení zařízení ve vzdělávání.