Geograficky omezený software společnosti Microsoft

Společnost Microsoft nabízí další verze systémů Windows a Office odpovídající geografickým požadavkům. Prodej, aktivace a použití těchto verzí je omezen pouze na geografická umístění, pro která jsou zamýšleny. Tato omezení jsou zřetelně označena na balení produktu, jak je znázorněno na této stránce. Toto téma uvádí, jak poznáte konkrétní funkce zabraňující podvodům pravých médií a balíčků od společnosti Microsoft.

Geograficky omezené balíčky softwaru
Máte potíže s aktivací geograficky omezeného systému Windows nebo Office online?

Pokyny k offline aktivaci různých verzí systému Windows a Office naleznete v článku Centrum nápovědy a podpory společnosti Microsoft (KB 950929). Pokud nevidíte produkt, který hledáte, vyberte možnost Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace v kroku 1 části Další informace.

Potřebujete další pomoc?

Další podporu produktu získáte v Centru nápovědy a podpory společnosti Microsoft.
Pokud se domníváte, že jste nedopatřením obdrželi nepravý software, můžete také sepsat zprávu o nepravém softwaru se společností Microsoft.
Pokud jste tvůrcem systému a chcete zobrazit informace o území distribuce, měli byste se nejprve přihlásit k portálu operací společnosti Microsoft a pak zobrazit stránky s poznámkami v seznamu licenčních poplatků a cen.