Datum účinnosti: 25.04.2014

Vaše soukromí v rámci služby Nokia Messaging pro e-mail a chat

Zásady ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile objasňují, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud se rozhodnete používat naše výrobky a služby. Kromě toho se na používání služby Microsoft Mobile Messaging pro e-mail a chat určené spotřebitelům (dále jen „Služba“) vztahují následující informace.

Zprávy, k nimž přistupujete prostřednictvím Služby, jsou poskytovány a hostovány vámi zvoleným poskytovatelem služeb, který má zpravidla své vlastní zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany soukromí svého poskytovatele služeb. Společnost Microsoft Mobile nenese odpovědnost za ochranu soukromí či jiné postupy těchto poskytovatelů služeb.

Pamatujte, že na používání Služby se mohou vztahovat i podmínky vašeho operátora.

Jaké informace shromažďujeme?

Registrační a kontaktní údaje

Když se zaregistrujete ke Službě, shromáždí se vaše kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo a v některých verzích vaše mobilní telefonní číslo.

Technické informace

Když používáte tuto Službu, společnost Microsoft Mobile automatizovaně shromažďuje některé technické informace, například typ a sériové číslo vašeho mobilního přístroje, IP adresu, kód mobilní sítě a kód země, časové pásmo, technické podrobnosti o vašem klientu a vaše transakce se společností Microsoft Mobile. Rovněž zaznamenáváme vaše transakce s námi, například vaši registraci ke Službě.

Jak využíváme shromážděné informace?

Vaše údaje využíváme k tomu, abychom vám Službu poskytli, k vyvíjení našich produktů a služeb a ke komunikaci s vámi. Vaše údaje můžeme rovněž použít pro marketingové účely a k poskytování doporučení.

Vaše e-mailová adresa a uživatelské přihlašovací údaje jsou nezbytné k tomu, aby služba mohla načíst zprávy ze serverů vámi zvoleného poskytovatele služeb a k ověření vašeho uživatelského účtu. Vaše heslo se nepoužívá k žádnému jinému účelu. Některé služby informují o nových zprávách prostřednictvím SMS.

Technické informace, např. typ vašeho mobilního přístroje, země a tarif, slouží k určení, které služby jsou vám dostupné. Vaše údaje můžeme rovněž použít pro správu licence.

Vaše zprávy budou přenášeny přes servery společnosti Microsoft Mobile na servery vašeho poskytovatele služeb e-mailu nebo chatu a zpět. Společnost Microsoft Mobile nebude zpracovávat vaše zprávy a související datový provoz za žádným účelem, vyjma zpracování nezbytného pro doručování a správu vašich zpráv, účtování, prevenci podvodů, zachování informační bezpečnosti Služby nebo správu našich serverů a Služby.

Jaké jsou naše postupy ohledně sdílení informací?

Jak je podrobněji uvedeno v zásadách ochrany soukromí, můžeme vaše údaje sdílet:

  • s vaším souhlasem,

  • s partnerskými společnostmi společnosti Microsoft Mobile a s autorizovanými třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, nebo

  • pokud to vyžaduje obecně závazný právní předpis.

Další důležité informace

Více informací o našich postupech v oblasti ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Nahoru