Ochrana vašeho soukromí v programu zlepšování produktů a programu Net Promoter Score

Únor 2015

Zásady ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile Oy (dále „Microsoft Mobile“) vysvětlují, jak se vaše osobní údaje zpracovávají v kontextu příslušných produktů a služeb třetích stran. Připojením k Programu zlepšování produktů a služeb (dále „Program“) poskytujete společnosti Microsoft Mobile důležité informace týkající se používání našich produktů za účelem jejich zlepšování. Vaše údaje můžeme rovněž použít pro přizpůsobení obsahu vašim potřebám.

Správcem osobních údajů pro Program je společnost Microsoft Mobile.

Jaké informace shromažďujeme?

Program shromažďuje následující informace o zařízení, aplikacích a službách v zařízení. To může rovněž zahrnovat aplikace poskytované jinou stranou než společností Microsoft Mobile, stejně jako aplikace společnosti Microsoft Mobile na platformách zařízení třetích stran.

Použití zařízení, aplikace a služeb Zahrnuje to například údaje související se zařízením, jako je model zařízení, provozovatel, země, jedinečný identifikátor zařízení ve vztahu ke konkrétní události, např. události spuštění a zastavení, použitá nabídka, vybraná funkce nebo změna výchozí hodnoty. Rovněž mohou být shromažďovány informace týkající se stavu systému nebo zařízení, např. stav baterie a připojení příslušenství, např. sluchátek.

Diagnostika chyb To zahrnuje informace o chybových situacích, např. o tom, po jaké akci došlo k chybě. Program však neshromažďuje žádný obsah typu e-mailové korespondence, zpráv SMS, dokumentů, poznámek, obsahu vyhledávání, obsahu mediálních souborů, údajů o poloze nebo podobného.

Zpětná vazba Zahrnuje informace jako hodnocení nebo jinou klasifikaci, kterou poskytnete, a další informace zpětné vazby, které se rozhodnete nám poskytnout.

Jak využíváme shromážděné informace?

Zlepšování výrobků a služeb

Shromážděné informace nám pomáhají soustředit naše zlepšovatelské úsilí na věci maximálně relevantní pro naše zákazníky a na eliminaci chybových situací v budoucnosti. Pro tyto účely může společnost Microsoft Mobile kombinovat údaje shromažďované Programem s dalšími údaji, které má k dispozici, např. údaji shromážděnými z jiných programů zlepšování společnosti Microsoft.

Přizpůsobení

Díky shromažďovaným údajům vám mohou strany poskytnout osobnější přístup. Společnost Microsoft Mobile může kombinovat údaje z Programu s jinými údaji, které má k dispozici, za účelem doporučení funkcí a služeb, které pro vás mohou být zajímavé, a pokud se přihlásíte k odběru naší marketingové komunikace, k přizpůsobení marketingových zpráv podle vašich potřeb.
Je třeba uvést, že společnost Microsoft Mobile kombinuje údaje shromážděné Programem s jinými údaji, které může mít k dispozici, pokud souvisejí s jejími vlastními produkty a službami.

Jak informace shromažďujeme?

Program používá software, který je vestavěný do zařízení a jeho aplikací a služeb za účelem shromažďování a odesílání údajů do společnosti Microsoft Mobile. Údaje se odesílají pouze při aktivním připojení k Internetu a jsou komprimovány tak, aby obsahovaly pouze několik kilobajtů v dané relaci.

Jaké jsou naše postupy ohledně sdílení informací?

Údaje shromážděné Programem nesdílíme s nezávislými třetími stranami, pokud není uvedeno jinak v zásadách ochrany soukromí. Údaje shromažďované konkrétní aplikací třetí strany však mohou být sdíleny s poskytovatelem dané aplikace v souhrnné anonymní formě.

Jaká jsou zavedena bezpečnostní opatření?

Údaje uložené v zařízení Programem jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a použití. Program používá k odesílání informací ze zařízení do našich serverů zabezpečené protokoly. Po přenosu jsou údaje ihned vymazány z paměti zařízení. Pokud zrušíte účast v Programu, Program nadále nebude shromažďovat žádné informace. Veškeré dosud neodeslané údaje shromážděné před vaším zrušením účasti však budou odeslány společně s vaším pokynem ke zrušení účasti.

Vaše možnosti

Vaše účast v Programu je dobrovolná. Program můžete podle své volby kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení zařízení, aplikace nebo služby. Tuto možnost můžete najít v nabídce aplikace nebo v nabídce hlavního nastavení zařízení. Tato možnost se nazývá „Program zlepšování produktů“.

Pokud chcete jinak uplatnit práva na ochranu soukromí v souvislosti s Programem, můžete kontaktovat společnost Microsoft Mobile a s vaším požadavkem bude naloženo v souladu se zákony a zásadami platnými pro Program.

Další informace

Společnost Microsoft Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Nahoru