Datum účinnosti: 25.04.2014

Ochrana vašeho soukromí v programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score

Zásady ochrany soukromí a zásady ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile Oy (dále „Microsoft Mobile“) vysvětlují, jak se vaše osobní údaje zpracovávají v kontextu příslušných produktů a služeb třetích stran. Dále platí pro vaši účast v programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score pro produkty a služby Nokia i Microsoft Mobile (společně dále „Program“) následující: „My“, „nás“ a „naše“ znamená společnost Nokia a Microsoft Mobile.

Připojením k Programu poskytujete společnosti Nokia a Microsoft Mobile důležité informace týkající se používání našich produktů za účelem jejich zlepšování. Vaše údaje můžeme rovněž použít pro přizpůsobení obsahu vašim potřebám.

Společnosti Nokia a Microsoft Mobile jsou nezávislými správci údajů v Programu.

Jaké informace shromažďujeme?

Program využívají určité aplikace a služby společnosti Nokia i společnosti Microsoft Mobile.

Program shromažďuje následující informace o zařízení, aplikacích a službách v zařízení. To může rovněž zahrnovat aplikace poskytované jinou stranou než společností Nokia nebo Microsoft Mobile, stejně jako aplikace společnosti Nokia a Microsoft Mobile na platformách zařízení třetích stran.

Použití zařízení, aplikace a služeb

Zahrnuje to například model zařízení, provozovatele, zemi, jedinečný identifikátor zařízení ve vztahu ke konkrétní události, např. události spuštění a zastavení, použitou nabídku, vybranou funkci nebo změnu výchozí hodnoty. Rovněž mohou být shromažďovány informace týkající se stavu systému nebo zařízení, např. stav baterie a připojení příslušenství, např. sluchátek.

Diagnostika chyb

To zahrnuje informace o chybových situacích, např. o tom, po jaké akci došlo k chybě.

Program však neshromažďuje žádný obsah typu e-mailové korespondence, zpráv SMS, dokumentů, poznámek, obsahu vyhledávání, obsahu mediálních souborů, údajů o poloze nebo podobného.

Zpětná vazba

Zahrnuje informace jako hodnocení nebo jinou klasifikaci, kterou poskytnete, a další informace zpětné vazby, které se rozhodnete nám poskytnout.

Jak využíváme shromážděné informace?

Zlepšování výrobků a služeb

Shromážděné informace nám pomáhají soustředit naše zlepšovatelské úsilí na věci maximálně relevantní pro naše zákazníky a na eliminaci chybových situací v budoucnosti. Pro tyto účely může každá ze stran kombinovat údaje shromažďované Programem s dalšími údaji, které má k dispozici, např. z vašeho účtu Nokia.

Přizpůsobení

Díky shromažďovaným údajům vám mohou strany poskytnout osobnější přístup. Každá ze stran může kombinovat údaje z Programu s jinými údaji, které má k dispozici, např. z vašeho účtu Nokia, za účelem doporučení funkcí a služeb, které pro vás mohou být zajímavé, a pokud se přihlásíte k odběru naší marketingové komunikace, k přizpůsobení marketingových zpráv podle vašich potřeb.

Je třeba uvést, že strana kombinuje údaje shromážděné Programem s jinými údaji, které může mít k dispozici, pokud souvisejí s jejími vlastními produkty a službami. Jinými slovy, společnost Nokia kombinuje informace s jinými údaji souvisejícími se službami Nokia a společnost Microsoft Mobile s údaji souvisejícími se službami Microsoft Mobile.

Jak informace shromažďujeme?

Program používá software, který je vestavěný do zařízení a jeho aplikací a služeb za účelem shromažďování a odesílání údajů do společnosti Nokia a Microsoft Mobile. Údaje se odesílají pouze při aktivním připojení k Internetu a jsou komprimovány tak, aby obsahovaly pouze několik kilobajtů v dané relaci.

Jaké jsou naše postupy ohledně sdílení informací?

Údaje shromážděné Programem nesdílíme s nezávislými třetími stranami, pokud není uvedeno jinak v zásadách ochrany soukromí. Údaje shromažďované konkrétní aplikací třetí strany však mohou být sdíleny s poskytovatelem dané aplikace v souhrnné anonymní formě.

Jaká jsou zavedena bezpečnostní opatření?

Údaje uložené v zařízení Programem jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a použití. Program používá k odesílání informací ze zařízení do našich serverů zabezpečené protokoly. Po přenosu jsou údaje ihned vymazány z paměti zařízení. Pokud zrušíte účast v Programu, Program nadále nebude shromažďovat žádné informace. Veškeré dosud neodeslané údaje shromážděné před vaším zrušením účasti však budou odeslány společně s vaším pokynem ke zrušení účasti.

Vaše možnosti

Vaše účast v Programu je dobrovolná. Program můžete podle své volby kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení zařízení, aplikace nebo služby. Tuto možnost můžete najít v nabídce aplikace nebo v nabídce hlavního nastavení zařízení. Tato možnost se nazývá „Program zlepšování produktů a služeb Nokia“ nebo „Program zlepšování produktů a služeb“.

Pokud chcete jinak uplatnit práva na ochranu soukromí v souvislosti s Programem, můžete kontaktovat společnost Microsoft Mobile nebo Nokia a s vaším požadavkem bude naloženo v souladu se zákony a zásadami platnými pro Program.

Další informace

Společnost Nokia lze kontaktovat na následujících kontaktech:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Společnost Microsoft Mobile můžete kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Nahoru