Ochrana soukromí a podmínky používání služby pro prohlížeč Xpress

Únor 2015

Toto oznámení spolu s podmínkami používání služeb Microsoft Mobile a zásadami ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile (společně jen „Podmínky“) se vztahují na vaše používání služby, webu a softwaru (společně jen „Služba“). Služba je navržena tak, aby vám umožnila prohlížet plnohodnotně internet zpřístupněním webů a webových aplikací, a to i takových, které byly navrženy pro prohlížeče ve stolních počítačích.

K vykreslení a optimalizaci webových stránek Služba používá pokročilou technologii založenou na cloudu. Když si pomocí Služby vyžádáte webovou stránku, požadavek je na cestě k cílovému webu směrován přes server společnosti Microsoft Mobile. Server společnosti Microsoft Mobile přijme stránku od cílového webu, vykreslí ji a zoptimalizuje pro váš přístroj, zkomprimuje data a odešle odpověď zpět vašemu přístroji. Tato optimalizace může podstatně zmenšit velikost webových stránek. Díky tomu můžete využít rychlejší prohlížení a s využitím svého datového tarifu prohlížet více webových stránek.

Poplatky za přenos dat

Pro přístup k internetu prostřednictvím Služby je potřebná služba pro přenos dat přes mobilní síť nebo síť Wi-Fi (pokud ji přístroj podporuje). Prohlížení webu může znamenat přenos velkého množství dat. Poplatky za přenos dat se budou lišit v závislosti na množství shlédnutých stránek, datovém tarifu a dalších faktorech. Informace o poplatcích za přenos dat získáte u svého operátora.

Jaké informace shromažďujeme?

Prohlížení není spojováno se žádnými osobními informacemi, podle kterých vás lze identifikovat. Bez vašeho souhlasu neshromažďujeme žádné informace, které si pomocí Služby prohlížíte na webových stránkách nebo ve webových aplikacích nebo které případně zadáte na webové stránce nebo ve webové aplikaci. K takovým informacím nepřistupujeme ani jiným způsobem.

Soubory cookie, záložky a další uložené položky: Soubory cookie jsou malé kousky informací, které si weby ukládají ve vašem prohlížeči a které těmto webům pomáhají při zobrazení nebo přizpůsobení prezentovaných informací. Weby uložené pomocí souborů cookie, ke kterým přistupujete prostřednictvím Služby, jsou uloženy na našich serverech. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit výběrem možnosti „vymazat soubory cookie“ nebo „vymazat všechny osobní údaje“ v nabídce nastavení.

Služba rovněž umožňuje ukládat záložky nebo oblíbené weby. Pokud se rozhodnete takové záložky uložit, uloží se v přístroji, nikoli na našich serverech. Tyto záložky můžete kdykoli odstranit tak, že je vyberete a odstraníte, nebo tak, že vyberete možnost „vymazat všechny osobní údaje“ v nabídce nastavení.

Podobně vám Služba může umožnit ukládání uživatelských jmen a hesel, abyste se mohli snáze a rychleji přihlásit ke svým oblíbeným webům. Pokud se rozhodnete tuto funkci využít, uživatelská jména a hesla se zabezpečeným způsobem uloží v přístroji, neukládají se na našich serverech. Tyto položky můžete kdykoli odstranit výběrem možnosti „vymazat hesla“ nebo „vymazat všechny osobní údaje“ v nabídce nastavení.

Poloha: Služba podporuje standardní funkce pro zjištění zeměpisné polohy. Služba s vaším souhlasem umožňuje webům nebo webovým aplikacím zjistit polohu vašeho přístroje. Sdílení informací o poloze můžete vypnout v nabídce nastavení.

Náhodný identifikátor a další serverové protokoly: Službě je přiřazen náhodný a jedinečný identifikátor, aby naše servery mohly spojit váš prohlížeč s uloženými soubory cookie a s konfiguracemi úrovně prohlížeče a přístroje (jako je například jazyk nebo kvalita obrázků), jež jsou nezbytné ke zpracování webových stránek. Naše servery mohou automaticky ukládat do protokolu informace, jako jsou konfigurace prohlížeče (typ přístroje, verze prohlížeče, IP adresa atd.), časové razítko, zeměpisná poloha (je-li to povoleno) a všechny informace zadané do řádku s adresou URL (adresy URL nebo vyhledávané výrazy). Tyto informace neslouží k identifikování vaší osoby.

Jaké jsou vaše možnosti?

Nabídka nastavení Služby obsahuje ovládací prvky pro správu vašeho soukromí. Podle produktu, softwarové platformy a jejich verzí se může lišit dostupnost nastavení a funkcí:

Možnost Správa souborů cookie umožňuje vymazat uložené soubory cookie a v případech, kdy je to možné, zakázat jejich ukládání.

Možnost Vymazat historii umožňuje vymazat historii prohlížení, která je zabezpečeným způsobem uložena v přístroji.

Možnost Vymazat osobní údaje umožňuje vymazat soubory cookie, historii prohlížení, uživatelská jména a hesla, záložky a další uložené položky. Tento příkaz také nahradí váš stávající náhodný jedinečný identifikátor novým.

Možnost Nastavení polohy umožňuje vypnout nebo zapnout funkci určování zeměpisné polohy pro weby a webové aplikace. Tím se také zapne nebo vypne ukládání zeměpisné polohy do protokolů.

Možnost Program zlepšování produktů a služeb vám umožňuje zapnout nebo vypnout náš program zlepšování produktů a služeb.

Jak využíváme shromážděné informace?

Uložené informace využíváme k poskytování Služby jejím uživatelům. Můžeme je také použít k vývoji našich produktů a služeb. Rovněž můžeme doporučovat návštěvy jiných webů nebo zobrazovat reklamu na základě navštívených adres URL nebo vzhledem k aktuální zeměpisné poloze vašeho přístroje.

Jaká jsou zavedena bezpečnostní opatření?

Naše servery jsou v rámci informační bezpečnosti chráněny technickými a organizačními opatřeními, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k jakýmkoli uživatelským údajům uloženým na našich serverech a jejich neoprávněnému zpracování.

Zabezpečený datový provoz (HTTPS):Účelem Služby je na našich serverech vykreslovat a optimalizovat veškerý váš datový provoz při aktivitách na internetu, abychom vám mohli nabídnout rychlé a efektivní prohlížení. Když přistupujete k webům prostřednictvím připojení HTTPS, Služba naváže zabezpečené připojení mezi vaším přístrojem a našimi servery a mezi našimi servery a cílovým webem. Připojení přístroje k serveru je zabezpečeno buď odvětvovým standardem – silnou šifrou AES, nebo šifrováním HTTPS/SSL. Připojení serveru k cílovému webu je zabezpečeno šifrováním HTTPS/SSL. Webové stránky se zabezpečeným způsobem přenášejí z webu na naše servery, kde se před zabezpečeným přenosem do přístroje vykreslí a optimalizují. Naše servery používají informace obsažené na webových stránkách pouze za účelem vykreslení a optimalizace dané stránky pro přenos do přístroje. Společnost Microsoft Mobile tyto informace neukládá ani k nim nepřistupuje za žádným jiným účelem.

Co byste ještě měli vědět?

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím místního týmu péče o zákazníky nebo na této adrese:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Upozorňujeme, že web a obsah poskytovaný třetími stranami se často řídí svými vlastními podmínkami a zásadami ochrany soukromí (dále jen „Zásady třetích stran“). Doporučujeme, abyste se s případnými Zásadami třetích stran seznámili. Společnost Microsoft Mobile nenese odpovědnost za činy a postupy takových webů a poskytovatelů služeb v souvislosti s ochranou soukromí zákazníků ani v jiných věcech.

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.