Datum účinnosti: 25.04.2014

Ochrana vašich osobních údajů ve funkcích sociálních sítí

Následující dodatek spolu s podmínkami používání služeb Microsoft Mobile a zásadami ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile (společně jen „Podmínky“) se vztahují na vaše používání služby, webu a softwaru (společně jen „Služba“). Najdete zde informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když v přístroji využijete naše produkty a služby pro funkce sociálních sítí. Pomocí funkcí sociálních sítí můžete komunikovat se všemi přáteli v celé řadě služeb sociálních sítí.

Jaké informace se ukládají ve vašem přístroji?

Prostřednictvím funkcí sociálních sítí můžete sdílet obsah, který do nich byl vygenerován, a také jej z nich načítat. Například vaše kontakty z různých sociálních sítích se v přístroji zobrazí v podobě profilových fotografií s kontaktními informacemi a aktualizací stavu i nejnovějšími aktivitami. Prostřednictvím vašeho přístroje můžete také aktualizovat svůj stav a dalšími způsoby ovládat své sociální sítě.

Ke sloučení vašich kontaktů a jejich aktivit dochází v přístroji. Sloučené zobrazení je dostupné jen ve vašem přístroji. Společnost Microsoft Mobile neukládá propojené informace, váš profil v sociální síti, seznamy přátel, kontaktní informace vašich přátel ani informace související s profilem v sociální síti, není-li níže uvedeno jinak nebo pokud jste s takovým zpracováním nesouhlasili v souvislosti s jinou službou. Nad informacemi ukládanými do přístroje máte kontrolu pouze vy.

Jaké informace se zpracovávají prostřednictvím sociálních sítí?

Nad profily uživatelů, seznamy přátel, aktualizacemi stavu, kontaktními informacemi nebo dalšími osobními údaji v sociálních sítích máte kontrolu vy, sociální síť, nebo jiné třetí strany. Vaše viditelnost pro přátele a uživatele internetu se řídí nastavením ochrany soukromí ve vaší komunitě. Každá sociální síť má své vlastní zásady ochrany soukromí a podmínky poskytování služeb, které se vztahují na používání a sdílení informací v této síti. S podmínkami používání, zásadami ochrany soukromí a dostupnými nastaveními ochrany soukromí v sociální síti byste se měli dobře seznámit. Společnost Microsoft Mobile neodpovídá u poskytovatelů těchto služeb za ochranu soukromí, zabezpečení informací ani jiné postupy. Společnost Microsoft Mobile nezaručuje dostupnost žádné sociální sítě.

Jaké informace zpracovává společnost Microsoft Mobile?

Pro používání funkcí sociálních sítí může být pro závislosti na modelu přístroje vyžadován účet Nokia.

Při používání funkci sociálních sítí ve vašem přístroji společnost Microsoft Mobile automatizovaně shromažďuje určité technické informace, například typ a sériové číslo vašeho mobilního přístroje, IP adresu, kód mobilní sítě a kód země, časové pásmo, technické podrobnosti o vašem klientu a vaše transakce se společností Microsoft Mobile. V souladu s podrobnějšími informacemi v zásadách ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile tyto informace slouží k tomu, abychom vám mohli příslušné služby poskytovat, vyvíjet je, zlepšovat je a také personalizovat naši nabídku a nabízet doporučení.

Ačkoliv se obsah vaší komunikace se sociální sítí (například aktualizace stavu) odesílá prostřednictvím serverů společnosti Microsoft Mobile, společnost Microsoft Mobile takové informace nezpracovává za žádným účelem s výjimkou usnadnění výměny takového obsahu.

Společnost Microsoft Mobile neukládá hesla, která používáte pro služby sociálních sítí. Namísto nich se k ověření, zda jste správným uživatelem sociální sítě, používá unikátní ověřovací token. Tento přístupový a s ním i uživatelský identifikátor a uživatelské jméno ze sociálních sítí se ukládají v serveru společnosti Microsoft Mobile. Tyto informace se používají pro interakci se sociálními sítěmi a také pomáhají při přihlášení nového přístroje.

V některých případech se vašim kontaktům přiřazuje jedinečný identifikátor. Tento identifikátor je uložen na serverech společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile neuchovává žádné další informace o vašich kontaktech. Identifikátor je přidružen k vašemu účtu Nokia, abyste se mohli s vašimi kontakty spojit. Identifikátor bude odstraněn, jestliže váš kontakt v sociální síti zruší svůj účet nebo vás odstraní ze seznamu svých přátel.

Další důležité informace

Chraňte svá data – odhlašujte se nebo zamykejte svůj přístroj pomocí zamykacího kódu, aby k vaší sociální síti nemohly přistupovat jiné osoby.

K využívání služeb sociálních sítí je zapotřebí připojení k síti. Informace o poplatcích za přenos dat získáte u svého operátora. Další informace o této funkci naleznete v uživatelské příručce.

Další důležité informace

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím střediska péče o zákazníky nebo na této adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.

Nahoru