Přihlásit se

Zásady ochrany soukromí

Únor 2015

Dbáme na ochranu vašeho soukromí

Společnost Microsoft a její partnerské společnosti se zavazují respektovat zásady ochrany vašeho soukromí a dodržovat zákony o ochraně údajů a soukromí. Tyto zásady o ochraně soukromí („Zásady“) popisují způsob našeho shromažďování a používání osobních údajů v případech, kdy tyto údaje společnost Microsoft spravuje.

Další informace o ochraně soukromí specifické k výrobku nebo službě poskytneme v Dodatcích k těmto Zásadám a dalších oznámeních, které se vám zobrazí během používání našich výrobků nebo služeb. Pokud se taková oznámení budou odlišovat od informací uvedených v Zásadách, za prioritní se budou považovat informace v oznámeních. Další informace o operačním systému Windows Phone lze najít zde. Upozorňujeme, že ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech zařízeních (např. některé funkce nejsou k dispozici v telefonech s omezenou kapacitou paměti nebo v telefonech bez mobilních hlasových služeb nebo služby mobilních dat), ve všech sítích nebo ve všech regionech.

Software ve vašem zařízení může mít přístup k vašim informacím. Naše výrobky a služby mohou také obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které mají své vlastní zásady ochrany soukromí. Společnost Microsoft neodpovídá za postupy používané při ochraně soukromí jinými společnostmi a doporučuje prostudovat si jejich zásady o ochraně soukromí.

Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami, nepoužívejte naše výrobky a služby a neposkytujte společnosti Microsoft osobní údaje.

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme vaše osobní údaje a další informace získané při nákupu, použití nebo registraci našich výrobků a služeb, při vaší účasti v kampaních nebo průzkumech nebo při jiném kontaktu s námi. To zahrnuje následující kategorie:

 • Aktivace výrobku a služby Výrobky a Služby společnosti Microsoft mohou vyžadovat elektronickou aktivaci, při níž se společnosti Microsoft odesílají údaje o zařízení a typu aplikace a jedinečné identifikátory zařízení, aplikací, sítí a předplatného. Podle modelu zařízení a nastavení se mohou rovněž shromažďovat informace o poloze zařízení při prvním spuštění.
 • Používání výrobků a služeb Když přistupujete k našim službám online, naše webové servery automaticky vytvářejí záznamy o vaší návštěvě. Tyto záznamy typicky obsahují IP adresu, čas přístupu, stránky, z nichž bylo odkazováno, navštívené stránky, použité odkazy a funkce, zobrazený nebo požadovaný obsah, typ prohlížeče nebo aplikace, jazyk a další podobné informace. Viz také naše Zásady souborů cookie.
  Naše aplikace mohou pravidelně kontaktovat naše servery, např. pro kontrolu aktualizací nebo pro odeslání informací souvisejících s používáním služby. Dále vás můžeme přizvat k účasti v dobrovolných programech zlepšování výrobků a služeb nebo v průzkumech, v jejichž rámci se shromažďují podrobné informace. Podrobnosti viz Dodatky k těmto Zásadám.
 • Informace, které nám poskytujete Když si vytváříte účet, provádíte nákup, žádáte o službu, účastníte se průzkumu nebo kampaní nebo s námi komunikujete jiným způsobem, můžeme od vás požadovat informace, např. jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici, uživatelská jména a hesla, zpětnou vazbu, informace související s vašimi zařízeními, věk, pohlaví, jazyk, číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě a další podobné finanční informace.

Rovněž uchováváme záznamy o vašich souhlasech, preferencích a nastaveních souvisejících např. s údaji o poloze, s marketingem nebo sdílením osobních údajů.

 • Vaše transakce s námi Uchováváme záznamy o vašich nákupech, stahováních, obsahu, který jste nám poskytli, vašich požadavcích, dohodách mezi vámi a společností Microsoft, výrobcích a službách, jež vám byly poskytnuty, platbách a dodávkách, kontaktech a korespondenci a další komunikaci s námi. V souladu s platnými zákony můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s naším oddělením péče o zákazníky nebo podobnými kontaktními místy.
 • Údaje o poloze a místě Služby založené na poloze určují polohu pomocí satelitů, mobilní sítě, sítě Wi-Fi nebo jiné metody zjišťování polohy na základě informací ze sítě. Tyto technologie mohou zahrnovat sdílení údajů o poloze, jedinečných identifikátorů vašeho zařízení a mobilní, Wi-Fi nebo jiné sítě se společností Microsoft. Naše výrobky mohou být provozovány na více platformách zařízení, aplikacích a službách, které mohou rovněž shromažďovat údaje o vašem místě. Bez vašeho souhlasu tyto informace nepoužíváme k vaší osobní identifikaci.

Pokud používáte služby a funkce založené na určování polohy, např. vyhledávání, navigaci, trasu nebo požadavek na mapové údaje podle polohy, údaje o vaší poloze se odešlou do společnosti Microsoft za účelem poskytnutí správného obsahu, což může obsahovat také reklamu založenou na poloze.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Společnost Microsoft zpracovává vaše osobní údaje z následujících důvodů. Současně může platit jeden nebo více důvodů.

 • Poskytování výrobků a služeb Vaše osobní údaje můžeme využívat za účelem poskytnutí našich výrobků a služeb, zpracování vašich požadavků nebo jiné činnosti nutné pro vykonávání smlouvy mezi vámi a společností Microsoft tak, abychom zajistili funkčnost a bezpečnost našich výrobků a služeb, vaši identifikaci a rovněž vaši ochranu před podvody a jiným zneužitím a jejich odhalování.
 • Účty Některé služby mohou vyžadovat účet za účelem správy vašeho obsahu a preferencí.
 • Vývoj a správa výrobků a služeb Vaše osobní údaje můžeme používat pro vývoj a správu našich výrobků, služeb, péče o zákazníky, prodeje a marketingu. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s vaším používáním konkrétního výrobku nebo služby společnosti Microsoft můžeme kombinovat s osobními údaji shromážděnými v rámci jiných výrobků nebo služeb společnosti Microsoft, pokud nebyly tyto osobní údaje shromážděné pro jiný účel.
 • Komunikace s vámi Vaše osobní údaje můžeme používat ke komunikaci s vámi, např. k informování o změně našich služeb nebo k odeslání kritických a dalších oznámení souvisejících s našimi výrobky nebo službami a ke kontaktování vaší osoby za účelem poskytnutí péče o zákazníka.
 • Marketing, reklama a doporučení S vaším souhlasem nebo v dalších případech, které to dovolují vás můžeme kontaktovat za účelem informování o nových výrobcích, službách a akcích, které nabízíme, a za účelem provádění průzkumu trhu. Můžeme používat vaše osobní údaje pro přizpůsobení naší nabídky a pro poskytování relevantnějších služeb, např. pro doporučování a zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklamy v rámci našich služeb. To může zahrnovat zobrazování obsahu společnosti Microsoft a třetích stran.

Sdílíme osobní údaje?

Neprodáváme, nepronajímáme, nepůjčujeme ani jinak nezveřejňujeme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud není níže uvedeno jinak.

 • Váš souhlas a sdílení služeb v sociálních sítích S vaším souhlasem můžeme sdílet vaše osobní údaje. Některé naše služby vám umožňují sdílet své osobní údaje s ostatními uživateli služby, nebo s ostatními službami a jejich uživateli. Vždy buďte opatrní, než prozradíte své osobní údaje nebo jiné informace, které by mohly být přístupné jiným uživatelům.
 • Společnosti Microsoft a oprávněné třetí strany Můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi Microsoft a oprávněnými třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Microsoft pro další účely popsané v rámci těchto Zásad. To může zahrnovat např. účtování prostřednictvím operátora nebo jiným způsobem, dodávky zakoupených položek, poskytování služeb včetně zákaznických služeb, správu a analyzování spotřebitelských údajů, ověření bonity, provádění průzkumů a správu marketingových a podobných kampaní. Pokud od nás zakoupíte výrobek společnosti Microsoft v rámci programu operátora, pravděpodobně budeme potřebovat získat informace od vašeho operátora za účelem poskytnutí takové služby.

Můžeme provádět společné marketingové a jiné akce s našimi partnery, např. s mobilními operátory. Chcete-li se vyhnout duplicitní nebo zbytečné komunikaci a chcete přizpůsobit sdělení směrem k vaší osobě, pravděpodobně bude třeba spárovat informace, které o vás shromáždila společnost Microsoft s informacemi, které o vás shromáždily partnerské společnosti, pokud to dovolují zákony.

Tyto oprávněné třetí strany nesmějí používat vaše osobní údaje pro žádné jiné účely. Vyžadujeme od nich, aby postupovaly v souladu s těmito Zásadami a používaly vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Povinné poskytnutí údajů Můžeme přistupovat, zveřejňovat a uchovávat vaše osobní údaje, včetně osobního obsahu (např. obsahu vašich e-mailů, jiné soukromé komunikace nebo souborů v soukromých složkách), pokud tak činíme v dobré víře, že je to nezbytné pro následující účely:
(1) dodržení platných zákonů nebo reakce na zákonný postup kompetentních úřadů, včetně postupů soudních orgánů nebo jiných státních institucí;
(2) ochrana našich zákazníků, např. proti spamu nebo pokusům o podvedení uživatelů služeb, nebo činnost za účelem záchrany života nebo vážného zranění libovolných osob;
(3) provoz a údržba zabezpečení našich služeb, včetně ochrany proti útokům na počítačové systémy nebo sítě nebo zastavení takových útoků; nebo
(4) ochrana majetku společnosti Microsoft, včetně uplatňování podmínek řídících použití služeb – avšak pokud obdržíme informace indikující, že někdo používá naše služby k manipulaci s ukradeným duševním nebo fyzickým majetkem společnosti Microsoft, nebudeme kontrolovat soukromý obsah zákazníka sami, ale můžeme postoupit záležitost soudním orgánům.

Fúze a akvizice Pokud se rozhodneme prodat, koupit, sloučit se nebo jinak reorganizovat náš podnik v některých zemích, může to zahrnovat sdílení osobních údajů s budoucími nebo současnými kupujícími a jejich poradci, nebo obdržení osobních údajů od prodávajících a jejich poradců.

Jak řešíme soukromí dětí?

Výrobky a služby společnosti Microsoft jsou zpravidla určeny pro obecnou veřejnost. Společnost Microsoft vědomě neshromažďuje údaje dětí bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Společnost Microsoft vydává Pravidla pro bezpečné používání internetových služeb na svých internetových stránkách.

Jak řešíme kvalitu údajů?

Podnikáme přiměřené kroky, pokud jde o zachování přesnosti osobních údajů, které uchováváme, a mazání chybných nebo nepotřebných osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste si své osobní údaje čas od času ve svém účtu zkontrolovali a ujistili se, že jsou aktuální.

Jaké kroky podnikáme pro zabezpečení osobních údajů?

Zachování soukromí a zabezpečení jsou klíčovými prvky při vytváření a poskytování našich výrobků a služeb. Stanovili jsme konkrétní odpovědnosti v záležitostech bezpečnosti a ochrany soukromí. Dodržování našich vnitřních zásad a pravidel vynucujeme vhodným výběrem aktivit, včetně proaktivního a reaktivního řízení rizik, inženýrství, školení a hodnocení týkajících se zabezpečení a ochrany soukromí. Činíme vhodné kroky v oblasti zabezpečení online, fyzického zabezpečení, rizik ztráty dat a dalších podobných rizik, přičemž bereme v úvahu rizika, která zpracování údajů představuje, a povahu chráněných údajů. Rovněž umožňujeme přístup k databázím s osobními údaji pouze oprávněným osobám, které mají důvodnou potřebu k takovým údajům přistupovat.

Jak používáme soubory cookie a webové signály?

Společnost Microsoft používá soubory cookie, webové signály a jiné podobné technologie pro provoz a zlepšování webových stránek a nabídek. Rovněž používáme soubory cookie pro přizpůsobení a zobrazování reklamy. Některé webové stránky společnosti Microsoft používají k obsluze reklamy reklamní technologie třetích stran, např. DoubleClick.

Naše domény mohou zahrnovat prvky třetích stran, které nastavují soubory cookie v zájmu třetí strany, např. ve vztahu k sociální síti třetí strany. V našich Zásadách souborů cookie naleznete další informace o používání souborů cookie společností Microsoft a o zakázání souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo jiným způsobem.

Jaká máte práva?

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Máte právo na smazání nebo aktualizaci případných neúplných, nesprávných, zbytečných nebo zastaralých osobních údajů. Máte právo odmítnout zasílání marketingových zpráv a požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na tomto základě nebo na základě jiných nevyvratitelných zákonných práv. I po odmítnutí zasílání marketingové a jiné komunikace od společnosti Microsoft vám však mohou být nadále zasílána kritická upozornění.

Svoje práva můžete uplatnit kontaktováním naší společnosti nebo správou vašeho účtu a volbou dostupných nástrojů správy profilu pro vaše zařízení a naše služby. V některých případech, zvláště pokud si přejete, abychom smazali vaše osobní údaje nebo ukončili jejich zpracovávání, to může rovněž znamenat, že již nebudeme schopni nadále vám poskytovat služby.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů shromážděných v rámci těchto Zásad je společnost Microsoft Mobile Oy of Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finsko. Dále může být správcem vašich osobních údajů společnost přidružená ke společnosti Microsoft, která poskytuje výrobek či službu. Totožnost správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje naleznete v podmínkách, které se týkají takového produktu nebo služby, nebo s využitím kontaktních informací poskytnutých na příslušných webových stránkách společnosti Microsoft.

V záležitostech týkajících se postupů společnosti Microsoft Mobile pro ochranu soukromí nás můžete rovněž kontaktovat na této adrese:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Mezinárodní přenos osobních údajů a dohoda U.S. Safe Harbor Privacy Framework (dohoda o ochraně osobních údajů mezi USA a EU)

 • Osobní informace shromážděné na stránkách společnosti Microsoft a prostřednictvím jejích služeb mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v libovolné jiné zemi, kde má společnost Microsoft nebo její partnerské nebo dceřinné společnosti nebo poskytovatelé služeb pobočku. Proto mohou být vaše osobní údaje přenášeny napříč mezinárodními hranicemi mimo zemi, kde používáte naše služby, včetně zemí mimo Evropské hospodářské společenství (EHS), které nemají zákony poskytující konkrétní ochranu osobních údajů nebo které mají odlišné zákonné předpisy o ochraně údajů. V takových případech zajišťujeme, že takový přenos probíhá na zákonném základu a že je pro vaše osobní údaje poskytována odpovídající ochrana podle požadavků platných zákonů, např. používáním standardních dohod schválených příslušnými úřady (je-li to nutné) a požadováním používání dalších odpovídajících technických a organizačních opatření k zabezpečení informací.
 • Společnost Microsoft se rovněž řídí pravidly dohod U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework stanovenými ministerstvem obchodu USA týkajícími se shromažďování, používání a uchovávání údajů z regionů Evropského hospodářského společenství a Švýcarska. Více informací o programu Safe Harbor a naše certifikáty najdete na stránce http://www.export.gov/safeharbor/.

Změny těchto Zásad o ochraně soukromí

Příležitostně bude docházet k aktualizacím těchto Zásad, které budou odrážet změny ve výrobcích a službách a vyjasňovat naše postupy na základě zkušeností a zpětné vazby zákazníků. Při provádění změn budeme revidovat datum „poslední aktualizace“ uvedené v horní části tohoto dokumentu. Pokud dojde k zásadním změnám tohoto prohlášení nebo způsobu používání informací společností Microsoft, budeme vás informovat buďto výrazným ohlášením takových změn před jejich zavedením nebo vám zašleme přímé oznámení. Doporučujeme, abyste si čas od času tyto zásady přečetli, a dozvěděli se tak o jejich případných změnách.

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.