Přihlásit se

Často kladené otázky k ochraně soukromí

Po dokončení prodeje divize Zařízení a služby Nokia společnosti Microsoft přebírá nová finská společnost Microsoft Mobile Oy odpovědnost za osobní údaje zákazníků této divize. Zákaznické informace společnosti Nokia, které se netýkají divize Zařízení a služby, zůstávají u společnosti Nokia. V případě některých služeb, konkrétně účtu Nokia, programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score budou společnosti Nokia a Microsoft Mobile sdílet odpovědnost za zákaznické informace. Níže uvedené otázky a odpovědi poskytují další informace o vývoji po prodeji.

1. Otázka: Co se změní ohledně způsobu shromažďování a zpracování mých osobních údajů po převzetí divize Zařízení a služby Nokia společností Microsoft?

Odpověď:
Po převzetí divize Zařízení a služby Nokia společností Microsoft se budou osobní údaje, které souvisí s jednotlivými zařízeními a službami, jež spadají pod tuto divizi, shromažďovat a zpracovávat v nové finské společnosti Microsoft Mobile Oy.

Kromě změny ve vlastnictví se na způsobu shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nic nezmění. Společnost Microsoft Mobile bude nadále používat zásady ochrany soukromí Nokia, s menšími změnami týkajícími se vlastnictví společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile bude shromažďovat a používat stejný typ osobních údajů. Akvizicí se nemění účel, k němuž se údaje zpracovávají.

Více informací o zařízeních a službách, které přebírá společnost Microsoft, naleznete zde.

2. Otázka: Jaké jsou konkrétní rozdíly mezi zásadami ochrany soukromí společnosti Microsoft Mobile a předchozími zásadami ochrany soukromí společnosti Nokia?

Odpověď:
Jak bylo vysvětleno výše, po akvizici zůstává podstata zásad ochrany soukromí divize Zařízení a služby stejná s tím, že nadále odpovídá za veškeré osobní údaje shromážděné v rámci zásad této divize společnost Microsoft Mobile.

Jako součást prodeje dále vytvořily společnosti Microsoft a Nokia novou dokumentaci o ochraně soukromí, která vám pomůže porozumět dalšímu vývoji. Konkrétně vytvořila společnost Microsoft a Nokia nový dodatek o ochraně soukromí, který vysvětluje, jak se bude účet Nokia používat pro přístup ke službám Microsoft Mobile i Nokia. Rovněž jsme aktualizovali dodatek o ochraně soukromí pro program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score, který obsahuje podobné dodatečné informace. Aktualizované dokumenty jsou k dispozici zde.

Rovněž jsme aktualizovali zásady ochrany soukromí, které objasňují, že společnost Microsoft dodržuje pravidla U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework stanovená ministerstvem obchodu USA týkající se shromažďování, používání a uchovávání údajů z regionů EU a Švýcarska.

3. Otázka: Ponechá si společnost Nokia některé z mých osobních údajů z divize Zařízení a služby po prodeji?

Odpověď:
Po prodeji zůstanou služby nesouvisející s divizí Zařízení a služby u společnosti Nokia a společnost Nokia bude nadále odpovídat za zpracování osobních údajů souvisejících s těmito službami. Jak je vysvětleno níže, společnost Nokia sdílí odpovědnost za osobní údaje se společností Microsoft pro účet Nokia, program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score. Dále společnost Microsoft Mobile přijímá odpovědnost za osobní údaje související s divizí Zařízení a služby.

4. Otázka: Pokud to chápu správně, zásady ochrany soukromí Microsoft Mobile platí pouze pro některé služby. Jak mám vědět, které zásady ochrany soukromí platí pro které služby po prodeji?

Odpověď:
Zakoupení divize Zařízení a služby Nokia společností Microsoft zahrnuje všechna zařízení Lumia, Asha a zařízení na platformách S40, S30, Symbian a MeeGo a rovněž některé dřívější aplikace a služby Nokia související s těmito zařízeními. Veškeré osobní údaje shromážděné ve spojitosti s převedenou divizí se řídí zásadami ochrany soukromí Microsoft Mobile. Tyto zásady naleznete zde.

Je důležité vědět, že společnost Microsoft nekupuje všechny aplikace a služby Nokia. Společnost Nokia nadále odpovídá za osobní údaje shromážděné a používané ve spojitosti s aplikacemi a službami Nokia, které zůstávají ve vlastnictví společnosti Nokia, např. mapové aplikace Nokia HERE.
Dokument uvedený zde poskytuje další podrobnosti o tom, která společnost poskytuje které služby a aplikace po prodeji.

5. Otázka: Chápu, že společnosti Nokia a Microsoft Mobile Oy po prodeji sdílí odpovědnost za osobní údaje pro účet Nokia, program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score. Co to znamená v praxi?

Odpověď:
Společnosti Nokia a Microsoft Mobile Oy sdílí odpovědnost za osobní údaje pro účet Nokia, program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score. To znamená, že po prodeji budou za tyto údaje odpovědné obě společnosti a obě budou odpovídat za vaše potřeby ochrany soukromí.
V praxi:

  • Nadále máte přístup ke službám Nokia (tj. službám, které společnost Microsoft neodkoupila od společnosti Nokia, a které bude společnost Nokia nadále provozovat) prostřednictvím účtu Nokia.
  • Prostřednictvím účtu Nokia máte rovněž přístup ke službám poskytovaným společností Microsoft Mobile (tj. službám, které společnost Microsoft odkoupila od společnosti Nokia).
  • Pokud potřebujete aktualizovat váš profil, např. vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo chcete odhlásit odběr zpravodajů a akčních nabídek, můžete to nadále provést prostřednictvím nástroje správy profilu účtu Nokia (k dispozici zde).
  • Chcete-li řešit záležitosti práv na ochranu soukromí v souvislosti s účtem Nokia, můžete kontaktovat společnost Microsoft Mobile nebo Nokia – podle vašeho výběru. Ať tak či tak, vaším požadavkem se bude zabývat jak společnost Microsoft Mobile, tak Nokia, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí platnými pro účet Nokia.
  • Shromažďování údajů v rámci programu zlepšování produktů a služeb Nokia a programu Net Promoter Score funguje pro produkty a služby společnosti Nokia i Microsoft Mobile. Společnost Nokia bude používat údaje shromážděné ze služeb Nokia a společnost Microsoft Mobile bude používat údaje shromážděné ze služeb Microsoft Mobile. Pokud deaktivujete program zlepšování produktů a služeb Nokia ve vašem zařízení nebo aplikaci, program zlepšování produktů a služeb Nokia přestane odesílat vaše data využití do společností Nokia i Microsoft Mobile.

Jako součást prodeje vyvinuly společnosti Microsoft a Nokia nový dodatek o ochraně soukromí, který vysvětluje způsob použití účtu Nokia pro přístup ke službám Microsoft Mobile a Nokia, a rovněž jsme aktualizovali dodatek o ochraně soukromí pro program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score, který poskytuje podobné dodatečné informace. Tyto dokumenty jsou k dispozici zde.

6. Otázka: Na mém zařízení a uživatelském rozhraní aplikace nebo na prodejním obalu stále vidím slova „Nokia“. Po prodeji tedy jednám nadále se společností Nokia nebo se společností Microsoft? Kdo zpracovává moje údaje pro jednotlivé služby?

Odpověď:
Akvizice divize Zařízení a služby Nokia společností Microsoft zahrnuje všechna zařízení Lumia, Asha a zařízení na platformách S40, S30, Symbian a MeeGo a rovněž některé dřívější aplikace a služby Nokia související s těmito zařízeními. Po dokončení prodeje bude aktualizace všech textů na dřívějších zařízeních, službách, aplikacích a obalech Nokia chvíli trvat. Na těchto aktualizacích aktivně pracujeme. Po dokončení prodeje, včetně období během převzetí, se však tato zařízení, služby a aplikace řídí dostupnými zásadami ochrany soukromí Microsoft Mobile, které jsou k dispozici zde.

Aplikace a služby Nokia (tj. aplikace a služby, které společnost Microsoft neodkupuje od společnosti Nokia) však budou nadále poskytovány společností Nokia a řídí se zásadami ochrany soukromí Nokia, k dispozici zde.

Dokument uvedený zde poskytuje další podrobnosti o tom, která společnost poskytuje které služby a aplikace po prodeji. Více informací naleznete na adrese www.nokia.com/privacy.

7. Otázka: Pochopil jsem, že existuje nový dodatek o ochraně soukromí pro účty Nokia. Co tento dodatek obsahuje a proč byl vytvořen?

Odpověď:
Po prodeji lze účet Nokia používat pro přístup jak ke službám společnosti Microsoft Mobile, tak ke službám společnosti Nokia. Vytvořili jsme nový dodatek o ochraně soukromí, který tento vztah lépe vysvětluje.
Nový dodatek o ochraně soukromí týkající se účtu Nokia je k dispozici zde

8. Otázka: Pochopil jsem, že jste aktualizovali dodatek o ochraně soukromí pro program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score. Co se změnilo?

Odpověď:
Program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score se používá pro shromažďování informací týkající se zlepšování produktů napříč mnoha produkty a službami Nokia. Následkem prodeje však bude program zlepšování produktů a služeb Nokia a program Net Promoter Score shromažďovat související informace z produktů a služeb společností Nokia i Microsoft Mobile. Aktualizovali jsme stávající dodatek o ochraně soukromí programu zlepšování produktů a služeb Nokia a rovněž jsme do dodatku zahrnuli vysvětlení programu Net Promoter Score, které lépe vysvětluje tento vztah.

9. Otázka: Projeví se prodej divize Zařízení a služby na změnách zemí, kam budou nyní moje údaje přeneseny? Přenese společnost Microsoft Mobile moje osobní údaje do Spojených států?

Odpověď:
Ohledně přenášení vašich údajů nedochází k žádným změnám. Zásady ochrany soukromí Nokia již informovaly uživatele, že produkty a služby Nokia mohou být poskytovány pomocí zdrojů a serverů umístěných v různých zemích světa, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), např. v USA. Některé údaje mohou být uchovávány v místech nebo na ně lze přistupovat z míst mimo Evropu – to však není žádná novinka. Stejně jako společnost Nokia Inc. jsou společnost Microsoft Corporation a její ovládané dceřinné společnosti ve Spojených státech certifikovány podle pravidel U.S.-EU Safe Harbor Framework v ohledu shromažďování, používání a uchovávání údajů z EHP. Vaše osobní údaje budou nadále chráněny pevnými opatřeními pro ochranu soukromí a bezpečnosti, bez ohledu na místo jejich umístění.

10. Otázka: Pokud budu chtít získat přístup k mým osobním údajům nebo budu chtít jejich opravu nebo odstranění po prodeji, jak to mám provést?

Odpověď:
Pokud chcete po prodeji řešit záležitosti práv na ochranu soukromí, můžete kontaktovat:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. Otázka: Chci odstranit můj účet Nokia. Jak mám postupovat?

Odpověď:
Účet Nokia můžete ukončit pomocí funkce „ukončit účet“ v odkazu zde.

12. Otázka: Musím kvůli těmto změnám aktualizovat moje aplikace nebo software zařízení?

Odpověď:
Ne. Ve funkcích aplikací nebo vašeho zařízení by následkem prodeje nemělo dojít k žádným změnám funkčnosti.

13. Otázka: Mám jak účet Microsoft, tak účet Nokia. Bude společnost Microsoft přenášet osobní údaje mezi těmito dvěma účty?

Odpověď:
Ne, účty Microsoft a Nokia zůstávají samostatné a každý je nabízen jiným subjektem společnosti Microsoft.

14. Otázka: Bude společnost Microsoft sdílet moje údaje se soudními orgány, pokud se těmto nepodaří získat moje údaje od společnosti Nokia?

Odpověď:
Společnost Microsoft dodržuje veškeré zásady ochrany údaj a další zákony stejně jako společnost Nokia, v rozsahu zpracování údajů v rámci konkrétních místních zákonů. V souladu se zásadami ochrany soukromí Nokia uplatňovanými na zařízení a služby bude po prodeji společnost Microsoft povinná zákonem zpřístupnit osobní údaje některým úřadům nebo jiným třetím stranám, např. soudním orgánům v zemích, kde naším jménem jednáme my nebo třetí strany.

15. Otázka: Koho mám kontaktovat v případě otázek?

Odpověď:
Jakékoli další otázky ohledně aspektů ochrany soukromí ve spojitosti s akvizicí Microsoft / Nokia zasílejte na adresu

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.