Jak lze zobrazit a změnit nastavení instalace aplikace v přístroji Nokia?

V závislosti na typu přístroje zvolte možnost:

 • Menu > Aplikace > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u N85, N86, N95, N96)
 • Menu > Aplikace > Instalace > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u 6730c)
 • Menu > Nástroje > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u E50, N76, N80)
 • Menu > Instalace > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u E51, E66, E71, E90)
 • Menu > Ovl. panel > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u E52, E72, E75)
 • Menu > Ovl. panel > Nastavení > Aplikace > Spr. aplikací (např. u X5-01, E5-00)
 • Menu > Nastavení > Spr. aplikací > Nast. instalace (např. u 5800xm, N97, 5230, 5233, X6-00, N8-00, E7-00, X7-00)
 • Menu > Nastavení > Spr. dat > Spr. apl. > Volby > Nastavení (např. u 5730xm)
 • Menu > Nastavení > Nastavení > Aplikace > Spr. aplikací (např. u 6700 slide, C5-00)
 • Menu > Nastavení > Správce aplikací > Nastavení instalace (např. u T7-00, 801T)

Zadejte následující nastavení pro instalace aplikací:

 • Instalace softwaru: Vyberte, zda může být instalován software pro systém Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
 • Ověřit certifikát online: Vyberte, pokud chcete před instalací aplikace kontrolovat certifikáty online.
 • Výchozí webová adresa: Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole certifikátů online.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stahování dalších dat nebo součástí vyžadovat odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. V hlavním zobrazení Spr. apl. přejděte na aplikaci, zvolte možnost Volby > Otevřít a v případě potřeby změňte nastavení příslušné aplikace.