Přihlásit se

Zjistěte, zda je vaše zařízení stále v záruce.

Ověření stavu záruky

Služba není dočasně k dispozici, zkuste to později.

Pokud máte zařízení u sebe a lze je spustit

 • V telefonu vytočte kód *#06#. Většina telefonů po vytočení tohoto kódu zobrazí výrobní číslo (IMEI).
 • U telefonů se dvěma SIM kartami najdete dvě čísla IMEI; v tomto případě zadejte první číslo IMEI.
 • Máte-li telefon Lumia, přejděte do části Nastavení > O systému > Další informace a najděte výrobní číslo (IMEI).
 • Máte-li telefon Nokia X, přejděte do části Nastavení > O telefonu > Stav a najděte výrobní číslo (IMEI).
 • Pokud máte tablet Lumia, přejeďte od pravého okraje obrazovky doprostřed a klepněte na položku Nastavení > Změnit nastavení PC > Síť > Připojení > Mobilní širokopásmové připojení

Pokud nemáte zařízení u sebe nebo je nelze spustit

 • Má-li telefon vyměnitelnou baterii, vypněte telefon a vyjměte baterii. Výrobní číslo (IMEI) je vytištěno na bílém štítku uvnitř telefonu.
 • Podívejte se vedle nebo uvnitř slotu pro SIM kartu nebo paměťovou kartu.
 • U telefonů se dvěma SIM kartami najdete dvě čísla IMEI označená jako IMEI 1 a IMEI 2; v tomto případě zadejte číslo IMEI 1.
 • Pokud máte tablet Lumia, vytáhněte držák karty SIM/SD a přečtěte výrobní číslo (IMEI) z držáku.
 • Obraťte se na poskytovatele služeb.
 • Podívejte se na originální prodejní obal zařízení.
 • Podívejte se na účtenku / doklad o zaplacení / kupní smlouvu.

Výrobní číslo může následovat za písmeny ESN, IMEI nebo MEID.
Příklad (všechna písmena musí být velká, vynechejte všechna lomítka):
ESN: 12345678912 (11 číslic)
IMEI: 123456789123456 (15 číslic)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 nebo 15 znaků)

V záruce

Vaše zařízení je v této zemi stále v záruce.

Výrobní číslo (IMEI): 
Model výrobku: 

Ověření záruky je platné pro následujících 10 dnů. Pozor – existují výjimky ze záruky. Omezená záruka výrobce například nezahrnuje poškození kapalinou nebo fyzické poškození. Zkontrolujte záruční dobu a výjimky ze záruky v části Omezená záruka výrobce.

Není v záruce

Vaše zařízení je v této zemi po záruce.

Výrobní číslo (IMEI): 
Model výrobku: 

Existuje několik důvodů, proč může být zařízení považováno za nekryté zárukou.

1. Nesprávné výrobní číslo. Ověřte, že jste zadali správné výrobní číslo (IMEI).

2. Skončila záruční doba. Zkontrolujte záruční dobu v části Omezená záruka výrobce. Pokud máte doklad o nákupu, podle něhož je zařízení ještě v záruce, můžete zařízení ve společnosti Microsoft nechat opravit. V případě takové opravy je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu. Pozor – existují výjimky ze záruky. Omezená záruka výrobce například nekryje poškození kapalinou nebo fyzické poškození, které mohou být zjištěny během. V takovém případě vás bude poskytovatel servisních služeb kontaktovat.

3. Omezená záruka výrobce je zpravidla platná pouze v zemi, kde jste zařízení zakoupili. Zkontrolujte záruční dobu a výjimky ze záruky v části Omezená záruka výrobce.

Není v záruce

Výrobní číslo nebylo rozpoznáno.

Výrobní číslo (IMEI): 
Model výrobku: 

Informace o záruce

Budeme potěšeni, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Vyplňte krátký dotazník a povězte nám, jak jste se na webu cítili. Po dokončení procházení se otevře dotazník k vyplnění.

Budeme rádi, pokud nám řeknete váš názor. Po dokončení procházení našich stránek otevřte krátký dotazník k vyplnění.

Děkujeme!

Dotazník se zobrazí při opuštění stránky.