Zapomněl jsem kód PIN nebo PUK

Pokud kterýkoli z těchto kódů zapomenete nebo neznáte, obraťte se na operátora sítě.