Pokud kterýkoli z těchto kódů zapomenete nebo neznáte, obraťte se na operátora sítě.