Jak mohu v aplikaci Mail for Exchange v telefonu Nokia S40 vypnout automatickou synchronizaci?

Chcete-li přepnout na ruční synchronizaci, postupujte takto:

  1. Zvolte možnost Menu > Mail for Exchange nebo Menu > Aplikace > Moje aplikace nebo Aplikace a hry > Mail for Exchange (podle modelu telefonu).
  2. Zvolte možnost Volby > Nastavení > Plán.
  3. U položky Kontrola serveru ve špičce zvolte možnost Ručně.
  4. U položky Kontrola serveru mimo špičku zvolte možnost Ručně.
  5. U položky Při roamingu zvolte možnost Nikdy nebo Ručně.
  6. Zvolte možnost Uložit.

Nové e-maily nebudou načítány, dokud v okně Volby aplikace Mail for Exchange nezvolíte možnost Synchronizovat.