Podporuje můj telefon Nokia podsložky a složky v aplikaci Mail for Exchange?

Ano, podporuje.

Při výchozím nastavení jsou synchronizovány složky Přijaté a K odeslání, můžete však synchronizovat i jiné složky.

Chcete-li do synchronizace zařadit další složky, postupujte takto:

  1. Zvolte možnost Volby > Správa objednaných složek.
  2. Označte složky, které chcete zařadit do synchronizace.
  3. Zvolte možnost Uložit.