Na displeji není vidět indikátor baterie

  1. Nabíjejte telefon nabíječkou alespoň po dobu 20 minut.
  2. Poté zkuste telefon znovu zapnout.
  • Poznámka: Nabíjení přes port USB v počítači trvá mnohem déle.

Nabíjení baterie je nestabilní

  1. Zkuste, zda nabíječka funguje, vyzkoušejte nabíječku s jiným kompatibilním telefonem.
  2. Restartujte telefon a pokud to nepomůže, prsty opatrně zatlačte a vytáhněte konektor nabíječky. Pokud to pomůže, zkontrolujte, zde není zaprášený nebo ušpiněný konektor nabíječky.

Baterie se stále rychle vybíjí

  • Baterie se může blížit ke konci své životnosti a možná ji budete muset vyměnit.