Existující data a nastavení zůstanou zachována a můžete aplikaci i nadále používat, jak jste zvyklí.

Pokud aktualizace vyžaduje provedení nových nastavení, budete k němu vyzváni.