Jak mám telefon připravit na aktualizaci softwaru?

Instalace aktualizací softwaru od společnosti Nokia jsou bezpečné a vaše nastavení, aplikace, fotografie a textové zprávy zůstanou zachovány. Před aktualizací softwaru je však doporučeno telefon zálohovat. Můžete tak učinit pomocí možnosti Nastavení > Zálohování > Vytvořit zálohu nebo Nastavení > synchronizace a zálohy > Vytvořit zálohu (podle modelu). Tímto krokem vytvoříte zálohu nastavení telefonu a osobního obsahu na paměťovou kartu.

Sada s aktualizací může mít až několik megabajtů. Proto s ohledem na šetření poplatků za datové přenosy doporučujeme stahování aktualizace přes připojení Wi-Fi (pokud ho telefon podporuje). Aktualizace softwaru Nokia jsou poskytovány zdarma, ale při stahování přes paketová data mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace o možných nákladech zjistíte u poskytovatele služby.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie telefonu. Pokud je baterie málo nabitá, telefon vás před zahájením aktualizace vyzve k nabití baterie.

Zkontrolujte, zda je v telefonu nastaveno správné datum a čas. Pokud je v telefonu nastaveno nesprávné datum nebo čas, nemusí přístup k aktualizacím fungovat.

Pokud v paměti telefonu není dost místa pro zahájení aktualizace, vyzve vás telefon k uvolnění místa. Můžete odebrat některé aplikace nebo jiné větší položky nebo je můžete přesunout na paměťovou kartu.