Nokia 515 - Jak mohu obnovit/resetovat software telefonu?

Pokud má telefon potíže se softwarem nebo po aktualizaci softwaru, můžete doma software telefonu obnovit pomocí nástroje Software Recovery Tool. U modelů se systémem Windows Phone 8 můžete obnovit software telefonu také v případě, kdy nereaguje, došlo k havárii systému nebo ho nelze spustit.

 • Důležité: Nástroj Software Recovery Tool vymaže veškerý obsah uložený v telefonu včetně aplikací a her (a také dat aplikací a dosažených milníků ve hrách), textové zprávy, historii hovorů, hudbu, fotografie a další obsah. Pokud je to možné, nejprve telefon zálohujte (Nastavení > zálohování). Po obnovení telefonu můžete zálohu obnovit.
 • Poznámka: Podle rychlosti připojení k internetu může proces obnovování chvíli trvat. Během instalace nelze telefon používat. Nástroj nainstaluje nejnovější schválenou verzi softwaru pro váš telefon a model.

Nutné předpoklady pro počítač (PC):

 • Systém Microsoft Windows 7 nebo novější.
 • Kabel USB pro připojení telefonu k počítači.
 • Minimálně 4 GB volného místa na disku.

Který nástroj mám použít?

Nástroj Windows Phone Recovery Tool je určen pro telefon HTC One a všechny telefony Lumia se systémem Windows Phone 8 nebo novějším. U všech ostatních telefonů se značkou Nokia použijte nástroj Lumia Software Recovery Tool. Chcete-li zjistit verzi operačního systému Windows Phone nainstalovaného v telefonu, přejděte na možnost Nastavení > info.

Nástroj Windows Phone Recovery Tool (pro telefony Lumia a HTC One se systémem Windows Phone 8 nebo novějším)

 1. Stáhněte si do počítače nástroj Windows Phone Recovery Tool a nainstalujte ho. Pokud je to možné, zkontrolujte, zda je baterie telefonu plně nabita.
 2. Po dokončení instalace aplikaci spusťte a uvidíte hlavní obrazovku.

 1. Pokud počítač telefon nenajde automaticky, odpojte od počítače všechny telefony a stiskněte na spodní straně hlavní obrazovky tlačítko Telefon nelze najít.
 2. Na vyzvání vyberte výrobce telefonu.
 3. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
 4. Vyčkejte, dokud počítač nedetekuje připojený telefon, a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud telefon nebude do jedné minuty připojen, můžete zkusit telefon restartovat: Ponechejte připojený kabel USB a podržte současně stisknutý vypínačtlačítko zeslabení hlasitosti. Když telefon zavibruje, uvolněte stisknutá tlačítka.
 5. Stisknutím tlačítka Instalovat software zahajte instalaci softwaru do telefonu.

Lumia Software Recovery Tool (pro starší telefony Lumia a další telefony Nokia)

 1. Stáhněte si do počítače nástroj Lumia Software Recovery Tool a nainstalujte ho. Pokud je to možné, zkontrolujte, zda je baterie telefonu plně nabita.
 2. Spusťte nástroj Lumia Software Recovery Tool a kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Na vyzvání v telefonu vyberte správný režim USB: Nokia Suite nebo Modem.
 3. Postupujte podle pokynů zobrazovaných v nástroji.