Pokud má telefon potíže se softwarem nebo po aktualizaci softwaru, můžete doma software telefonu obnovit pomocí nástroje Lumia Software Recovery Tool. U modelů se systémem Windows Phone 8 můžete pomocí nástroje Lumia Software Recovery Tool obnovit software telefonu také v případě, kdy nereaguje, došlo k havárii systému nebo ho nelze spustit.

Nutné předpoklady pro počítač (PC):

  • Systém Microsoft Windows 7 nebo novější.
  • Kabel USB pro připojení telefonu k počítači.
  • Minimálně 4 GB volného místa na disku.

Podporované telefony:

  • Telefony Lumia
  • Telefony Asha a Series 40 s rozhraním USB
  • Telefony Series 30+ s rozhraním USB
  • Telefony na platformě Nokia X2
  • Telefony Symbian

Krok 1. Stáhněte si do počítače nástroj Lumia Software Recovery Tool a nainstalujte ho. Pokud je to možné, zkontrolujte, zda je telefon plně nabit.

Krok 2. Spusťte nástroj Lumia Software Recovery Tool a kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Na vyzvání v telefonu vyberte správný režim USB: Nokia Suite nebo Modem.

  • Poznámka: Nástroj Lumia Software Recovery Tool z telefonu vymaže veškerý osobní obsah. Je-li to možné, vytvořte před zahájením instalace zálohu obsahu telefonu.

Krok 3. Postupujte podle pokynů zobrazovaných v nástroji. Nástroj nainstaluje nejnovější verzi softwaru telefonu a vrátí telefon do nastavení z výroby. Podle rychlosti připojení k internetu může tento proces chvíli trvat. Během instalace nelze telefon používat.

Pokud telefon nelze spustit nebo to vypadá, že havaroval systém, můžete software telefonu obnovit také podle postupu „Telefon nepracuje nebo nereaguje“ (pouze pro modely se systémem Windows Phone 8).