Jak mám telefon Nokia Symbian nebo Nokia S40 připojit k počítači?

V počítači musíte mít nainstalovánu sadu Nokia PC Suite.

Chcete-li si sadu Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, navštivte místní web společnosti Microsoft www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Jakmile budete mít v počítači nainstalovánu sadu Nokia Suite, použijte následující postup:

  1. Spusťte sadu Nokia Suite.
  2. Připojte telefon k počítači kabelem USBnebo zvolte možnost Nástroje > Přidat nový telefon > Použít spojení Bluetooth
  3. Postupujte podle pokynů na displeji.

Podrobnější informace zjistíte při sledování videokurzu Care.

Nové telefony Nokia Asha/S40 od roku 2013 sady Nokia Suite nebo PC suite nepodporují. Místo nich používají ovladač pro kabel Nokia.