Dochází k odpojování hovorů.

  1. Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji telefonu a přejděte do oblasti s lepším příjmem.
  2. Dočasně z telefonu sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda neovlivňují intenzitu signálu.
  3. Zkontrolujte, zda během hovoru nezůstává aktivní displej. Pokud máte telefon s dotykovým displejem, mohli byste tváří náhodně stisknout tlačítko pro přidržení nebo ukončení hovoru.
  4. Zkontrolujte, zda je řádně vložena SIM karta. Nepoužívejte SIM karty dodatečně upravené na velikost slotu SIM.
  5. Pokud je to možné, vyzkoušejte SIM kartu v jiném telefonu.

Pokud v určité oblasti pozorujete nízkou intenzitu signálu po delší dobu, může jít o nedostatečné pokrytí sítě v daném místě. Další informace zjistíte u operátora.