Nelze posílat ani přijímat e-maily

Pokud se k internetu dokážete připojit z prohlížeče telefonu, ale e-maily se nesynchronizují se serverem nebo pokud je zobrazena chybová zpráva, použijte tento postup:

  1. Zkontrolujte datum a čas v telefonu. Pokud je v telefonu nastaven nesprávný čas, nemusí přístup k e-mailu z telefonu fungovat.
  2. Zkontrolujte e-mailový účet v telefonu a zjistěte, zda je třeba specifický zásah.
  3. V prohlížeči se přihlaste k webové schránce poskytovatele e-mailových služeb a zkontrolujte, zda máte správné heslo a zda je služba aktivní.
  4. Vyčistěte schránku Přijaté. Přesuňte e-maily ze schránky Přijaté do dočasné složky. Zjistěte také, zda potíže se synchronizací nezpůsobují poškozené e-maily. Nakonec se odhlaste.
  5. Ukončete všechny ostatní e-mailové programy a ujistěte se, že se o přístup k e-mailovému účtu pokouší v každou chvíli pouze jediné zařízení. Poté akci opakujte. 

V telefonu nelze přijímat e-maily

  1. Zkontrolujte složky pro nevyžádanou poštu. E-mail mohl být přijat, ale nevhodně vyfiltrován.
  2. Změňte v nastavení synchronizace e-mailů počet dní, určující, jak staré položky mají být ze serveru načítány. Tímto krokem můžete vyřešit potíže s nezobrazováním starších e-mailů v telefonu.

E-maily mohu do telefonu přijímat, ale nemohu je z telefonu posílat

  1. Zkuste místo paketového datového připojení použít síť Wi-Fi.
  2. Zkontrolujte u poskytovatele e-mailových služeb, zda není třeba použít nějaké specifické nastavení nebo porovnejte nastavení s jiným telefonem. Často dochází k tomu, že poskytovatel e-mailových služeb používá při posílání e-mailu v jedné síti jiná nastavení než v jiné. Možná bude nutné používat k posílání e-mailů vlastní server poskytovatele e-mailových služeb nebo pro posílání e-mailů používat jiné nastavení šifrování.

Aplikace zobrazuje chybovou zprávu

  • Použijte prohlížeč a zkuste na webu najít článek podpory k dané chybové zprávě.