Když telefon nelze spojit s jiným zařízením s funkcí Bluetooth, restartujte telefon a zkontrolujte, zda potíže ustaly. Pokud se tak nestalo, pokračujte v řešení potíží následujícími kroky:

  1. Zkontrolujte, zda telefon není v režimu spořiče baterie ani v režimu V letadle. 
  2. Zajistěte, aby byla párovaná zařízení vzájemně nastavena jako viditelná a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. 
  3. Pokud nelze navázat spojení nebo je spojení krátce po spárování ztraceno, zkontrolujte, zda v kontaktech telefonního seznamu nejsou před jménem speciální znaky nebo mezery; pokud ano, přejmenujte je nebo odstraňte.

Pokud uvedené kroky nepomohou, zahajte proces párování od začátku:

  1. Vymažte seznam spárovaných zařízení v nastavení funkce Bluetooth v telefonu.
  2. Resetujte zařízení Bluetooth, které vyžaduje párování, abyste vymazali informace o posledních připojených zařízeních Bluetooth a proveďte proces párování (pokyny k resetování a párování najdete v uživatelské příručce k párovanému zařízení).
  3. Po úspěšném připojení se na obrazovce telefonu objeví symbol Bluetooth.

Poznámka: Kompatibilita se zařízeními jiných výrobců (například příslušenství) závisí na standardu Bluetooth a aplikaci výrobcem zařízení.