Kvalita příchozího zvuku při poslechu hudby přes Bluetooth je slabá

Vypněte všechna ostatní zařízení Bluetooth v okolí

  • Když se pokouší připojit k telefonu některé jiné spárované zařízení Bluetooth, může docházet k rušení zvuku.

Přemístěte telefon

  • Zajistěte, aby byla párovaná zařízení vzájemně nastavena jako viditelná a aby mezi telefonem a zařízením Bluetooth nebyla žádná překážka. 
  • Pokud streamujete hudbu z internetu, může potíže působit mobilní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

Obě zařízení vypněte a zapněte a znovu je spojte

  • Po tomto kroku může být nutné znovu nastavit hlasitost telefonu.

Zahajte proces párování od začátku

  1. Vymažte seznam spárovaných zařízení v nastavení funkce Bluetooth v telefonu a restartujte telefon.
  2. Resetujte párování zařízení Bluetooth, abyste vymazali informace o posledních připojených zařízeních Bluetooth.
  3. Projděte procesem párování. Pokyny k resetování a párování najdete v uživatelské příručce k párovanému zařízení.
  • Poznámka: Kompatibilita se zařízeními jiných výrobců (například příslušenství) závisí na standardu Bluetooth a aplikacích týkajících se výrobce zařízení.