Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že jsou vnitřní součásti telefonu (včetně baterie) poškozeny nebo jsou vlhké, přestaňte telefon používat. Poškození kapalinami ani fyzické poškození nejsou kryty zárukou. Podrobnější informace najdete v dokumentu o omezené záruce.