V telefonu Asha (se systémem Series 40) nelze posílat ani přijímat multimediální zprávy

  1. Zkontrolujte mobilní datové připojení, které může být hlavní příčinou, proč v telefonu nelze posílat ani přijímat zprávy MMS. Pokud jste v dosahu pokrytí známé sítě Wi-Fi, dočasně v okně Nastavení > Připojení vypněte funkci Wi-Fi (hodnota Vypnuto). Poté zvolte možnost Menu > Internet a napište adresu libovolné stránky na Internetu.
  2. Pokud se můžete připojit k internetu, ale nemůžete posílat zprávy MMS, požádejte operátora o změnu konfigurace nastavení zpráv MMS nebo je restartujte (Menu > Nastavení > Obnovit nastavení z výroby > Pouze nastavení).
  3. Pokud máte kartu MultiSIM (dvě SIM karty s tímtéž mobilním číslem), můžete zprávy MMS přijímat pouze na „primární“ SIM kartě.