V telefonu Asha nelze posílat ani přijímat textové zprávy.

  1. Zkontrolujte na indikátoru intenzity signálu v horní části displeje, zda máte dobré pokrytí sítě.
  2. Zavolejte z telefonu a ujistěte se tak, že je telefon řádně zaregistrován v síti.
  3. Pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Tak vyzkoušíte funkce posílání i přijímání současně.
  4. Pokud máte kartu MultiSIM (dvě SIM karty s tímtéž mobilním číslem), můžete zprávy SMS a MMS přijímat pouze na „primární“ SIM kartě.
  5. Zkontrolujte, zda u poskytovatele služeb nenastaly žádné potíže se smlouvou nebo nastavením zpráv SMS (Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Centrum zpráv).