Pokud telefon například havaruje nebo se nezapíná nebo když havaruje některá aplikace, máte potíže se zvukem nebo je prázdný displej, vyzkoušejte následující řešení:

1. Restartujte telefon.

Tímto krokem nevymažete identifikátor účtu Microsoft (Windows Live) ani neodstraníte žádná osobní data.

  1. Zapněte telefon (je-li to možné) a odpojte nabíječku.
  2. Současně stiskněte a podržte stisknutý vypínačtlačítko zeslabení hlasitosti, až ucítíte zavibrování telefonu. Uvolněte tlačítka a telefon se restartuje. 

2. Resetujte telefon.

Upozornění: Při této akci bude z telefonu odstraněn veškerý osobní obsah a obnoveno standardní nastavení.

  1. Zkontrolujte, zda není připojena nabíječka, a vypněte telefon.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka zeslabení hlasitostifotoaparátu.
  3. Podržte stisknutý vypínač.
  4. Když telefon zavibruje, uvolněte vypínač, ale stále držte stisknutá tlačítka zeslabení hlasitosti a fotoaparátu, dokud se telefon nerestartuje.