Telefon Lumia (Windows Phone 7) nepracuje nebo nereaguje podle očekávání

Pokud telefon například havaruje nebo se nezapíná nebo když havaruje některá aplikace, máte potíže se zvukem nebo je prázdný displej, vyzkoušejte následující řešení:

1. Restartujte telefon.

Tímto krokem nevymažete identifikátor účtu Microsoft (Windows Live) ani neodstraníte žádná osobní data.

  1. Zapněte telefon (je-li to možné) a odpojte nabíječku.
  2. Současně stiskněte a podržte stisknutý vypínačtlačítko zeslabení hlasitosti, až ucítíte zavibrování telefonu. Uvolněte tlačítka a telefon se restartuje. 

2. Resetujte telefon.

Upozornění: Při této akci bude z telefonu odstraněn veškerý osobní obsah a obnoveno standardní nastavení.

  1. Zkontrolujte, zda není připojena nabíječka, a vypněte telefon.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka zeslabení hlasitostifotoaparátu.
  3. Podržte stisknutý vypínač.
  4. Když telefon zavibruje, uvolněte vypínač, ale stále držte stisknutá tlačítka zeslabení hlasitosti a fotoaparátu, dokud se telefon nerestartuje.