1. Restartujte telefon s vloženou SIM kartou a zkuste multimediální zprávu poslat znovu (telefon načte nastavení ze SIM karty).

2. Dočasně vypněte sítě Wi-Fi (Nastavení > Wi-Fi).

3. Zkontrolujte mobilní datové spojení. Spusťte v telefonu aplikaci Internet Explorer a napište do pole pro adresu adresu libovolné webové stránky.

4. Pokud se nemůžete připojit k internetu, ale nemůžete posílat multimediální zprávy, zkuste na webu najít nastavení Přístupový bod pro MMS pro svého mobilního operátora. Chcete-li nastavení zadat ručně, použijte následující postup:

  1. Stáhněte si z webu Store (Marketplace) aplikaci Nastavení sítě a nainstalujte ji.
  2. Spusťte aplikaci a°klepněte na možnost +.
  3. Zadejte nastavení ručně, zvolte možnost Nastavit jako aktuální APN a°klepněte na možnost Uložit.

Poznámka: Pokud máte kartu MultiSIM (dvě SIM karty s tímtéž mobilním číslem), můžete zprávy MMS přijímat pouze na „primární“ SIM kartě.

Tip: Pošlete multimediální zprávu na své vlastní mobilní číslo. Tak vyzkoušíte funkce posílání i přijímání současně.