V telefonu Lumia (se systémem Windows Phone 7) nelze posílat ani přijímat multimediální zprávy

Restartujte telefon s vloženou SIM kartou a zkuste multimediální zprávu poslat znovu (telefon načte nastavení ze SIM karty).

  • Tip: Pošlete multimediální zprávu na své vlastní mobilní číslo. Tak vyzkoušíte funkce posílání i přijímání současně.
  • Důležité: Zprávy MMS vyžadují datové spojení, konkrétně mobilní datové připojení. Chcete-li zkontrolovat, zda pracuje mobilní datové připojení, dočasně vypněte sítě Wi-Fi (Nastavení > Wi-Fi) a zkuste se v aplikaci Internet Explorer připojit k dobře známému webu.
  • Poznámka: Pokud máte kartu MultiSIM (dvě SIM karty s tímtéž mobilním číslem), můžete zprávy MMS přijímat pouze na „primární“ SIM kartě.

Pokud se dokážete připojit k internetu, ale nelze odeslat multimediální zprávu, zkuste nové nastavení zadat ručně:

  1. Zkuste na webu najít nastavení multimediálních zpráv (MMS) pro svého mobilního operátora. Chcete-li nastavení zadat ručně, použijte následující postup:
  • Nainstalujte z webu Store (Marketplace) aplikaci Nastavení sítě.
  • Spusťte aplikaci a°klepněte na možnost +.
  • Zadejte nastavení ručně, zvolte možnost Nastavit jako aktuální APN a°klepněte na možnost Uložit.