Nabídka výrobků, služeb a funkcí závisí na konkrétní oblasti. Další informace získáte u nejbližšího prodejce Microsoft. Pro některé funkce je nutný účet Microsoft, připojení Wi-Fi nebo datové připojení; mohou být účtovány další poplatky nebo požadováno předplatné. Aplikace jsou dostupné v obchodu Windows Store. Údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Některé služby mohou být dostupné pouze po stažení nebo v závislosti na trhu. Multimediální zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které disponují kompatibilními funkcemi pro multimediální zprávy nebo e-mail. Vzhled obsahu se může lišit. Některé obrázky a vyzvánění nelze předávat dál.

 • 1 Tloušťka.
 • 2 Předinstalovaný software a aplikace zabírají značnou část vnitřního paměťového prostoru.
 • 3 Doba hovoru, pohotovostní doba a doba přehrávání jsou pouze odhadované hodnoty. Na skutečné časy má vliv například stav sítě, nastavení zařízení, používané funkce, stav baterie a teplota.
 • 4 Skutečné rychlosti přenosu dat se mohou lišit. Podrobnosti získáte u vašeho mobilního operátora.
 • 5 Stahování map prostřednictvím mobilní sítě může zahrnovat přenos velkého množství dat. Váš operátor může přenos dat zpoplatňovat. Nabídka výrobků, služeb a funkcí závisí na konkrétní oblasti. Pro bližší informace a nabídku jazykových verzí se obraťte na nejbližšího prodejce Microsoft. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 • 6 Při použití rádia FM budete potřebovat kompatibilní headset, který se může prodávat samostatně.
 • 7 Možnosti komunikace přes Bluetooth se omezují na konkrétní funkce, včetně headsetu Bluetooth a přenosu souborů.
 • 8 Předinstalovaný systémový software a aplikace zabírají značnou část paměti; uživatelé budou mít k dispozici méně vnitřní paměti. Další informace viz zde.
 • 9 Prodávají se samostatně.
 • 10 Doba hovoru, pohotovostní doba a doba přehrávání jsou pouze odhadované hodnoty. Na skutečné časy má vliv například stav sítě, nastavení zařízení, používané funkce, stav baterie a teplota. Baterie má omezený počet nabíjecích cyklů a kapacita baterie se časem snižuje. Nakonec bude pravděpodobně třeba baterii vyměnit.
 • 11 Hlasové funkce jsou dostupné pouze v podporovaných regionech a jazycích.
 • 12 Výška se liší podle barvy
 • 13 Pokrytí, služby a síť 4G/LTE nejsou dostupné všude; aktuální rychlosti přenosu dat se může lišit. Podrobné informace o pokrytí zjistíte u operátora.
 • 14 Zařízení podporuje karty vyhovující normě SDXC 3.01. V současné době jsou k dispozici karty o kapacitě 200 GB.
 • 15 Vyžaduje kompatibilní příslušenství nabíjení, které se může prodávat samostatně.
 • 16 Šířka se liší podle barvy