Dagmar Havlová spolu s Boženou Jirků převzaly za Nadaci Charty 77 grant od společnosti Microsoft
28. Duben 2009

Microsoft podpořil projekt Počítače proti bariérám částkou 2 350 000 Kč

V prostorách hotelu President proběhlo dne 28. dubna 2009 slavnostní předání charitativního daru pro Nadaci Charty 77. Nadace byla na tomto setkání zastoupena Boženou Jirků, výkonnou ředitelkou Nadace Charty 77 a Dagmar Havlovou, členkou a spolupracovnicí rady projektu Počítače proti bariérám Nadace Charty 77. Šek ve výši 2 350 000 Kč předaly ministryně zdravotnictví ČR, Daniela Filipiová, spolu s generální ředitelkou Microsoftu, Jane Gilson. Darované finanční prostředky jsou určeny na provoz a obnovu dvaceti čtyř již existujících vzdělávacích center, softwarové vybavení, výukové materiály a financování nových projektů v rámci programu Počítače proti bariérám.

Microsoft tímto krokem potvrzuje, že ani v době krize nezapomíná na občany s hendikepem a i nadále se bude snažit, aby to byly právě informační technologie, které budou této skupině lidí pomáhat při zdokonalování počítačových dovedností, hledání nového smyslu života a uplatnění ve společnosti.

Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit této významné akce a být u předání šeku od společnosti Microsoft. Tento vlídný krok jenom potvrzuje dlouhodobý zájem Microsoftu o problematiku pomoci hendikepovaným lidem, zejména prostřednictvím projektu Počítače proti bariérám. Práce tohoto projektu se i sama účastním, a o to víc mne těší, že jsem se mohla dnešního setkání zúčastnit,“ hodnotí setkání Dagmar Havlová, členka a spolupracovnice rady projektu Počítače proti bariérám Nadace Charty 77 a předsedkyně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 2007. Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví ČR potvrzuje význam takovýchto akcí slovy: „Peníze věnované nadaci jsou vždy dobře umístěné peníze, protože jdou za konkrétním člověkem, za konkrétní pomocí.“

Dlouhodobé úsilí o zlepšování životních podmínek pro hendikepované dokazují i slova Jane Gilson, generální ředitelky společnosti Microsoft v České republice: „Posláním informačních technologií je zefektivňovat práci a komunikaci, šetřit náklady, ale také usnadňovat a zpestřovat naše životy. Snažíme se, aby to byly právě informační technologie, které hendikepovaným pomohou s návratem do aktivního života a s nalezením práce, která je bude těšit. A proto i nadále chceme pomáhat s otevíráním nových možností pro ty, kteří naši pomoc potřebují.“

Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77, dodává: „Význam informačních technologií roste každým dnem a ve světě hendikepovaných to platí dvojnásob. Díky projektu Počítače proti bariérám mají lidé se zdravotním postižením již dvanáct let šanci získat po úrazu s pomocí naší nadace nové znalosti a často i naprosto novou kvalifikaci a pracovní zařazení. To všechno umožňují informační technologie a já jsem ráda, že díky Microsoftu můžeme těmto lidem tuto šanci dát a nabídnout jim novou cestu.“

Více informací o projektu Počítače proti bariérám získáte na http://www.spravnoucestou.cz (») a http://www.bariery.cz/projekty/pocitace/ (»).

O projektu Počítače proti bariérám
Projekt Počítače proti bariérám vznikl z iniciativy společnosti Microsoft a Nadace Charty 77 v roce 1996. Cílem projektu je pomoci postiženým občanům uplatnit se v běžném životě. Právě počítač je proto velice vhodným prostředkem. Umožňuje lidem s hendikepem komunikovat s ostatními, nalézt si kvalitní zaměstnání a stát se i sociálně a ekonomicky nezávislými. V rámci projektu jsou zakládána a vybavována školicí střediska, organizovány vzdělávací kurzy a podporován vznik chráněných pracovišť. Mezi nejznámější podporovaná výuková centra patří například Jedličkův ústav a Centrum Paraple v Praze, Dětské centrum ARPIDA, České Budějovice, občanské sdružení Studnice s učebnami v Plzni a Karlových Varech a SKV Frýdek Místek. Projekt Počítače proti bariérám potvrzuje změny v pohledu na možnosti člověka a to nejen postiženého.

O Nadaci Charty 77
Činnost Nadace Charty 77 přešla plynule ze Stockholmu, kde ji v roce 1978 založil její předseda František Janouch, do Prahy a od února 1990 byla registrována v Československu. Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů a nezávislé kultury postupně zaměřila svou pozornost na podporu humanitárních aktivit.

Nejznámějšími projekty jsou Konto BARIÉRY, Ostrovy života, Konto MÍŠA a Počítače proti bariérám. Díky těmto projektům se nadace stala jednou z největších organizací neziskového sektoru a rehabilitovala myšlenku veřejných sbírek. Projekty jako Konto MÍŠA a Konto BARIÉRY získaly širokou podporu veřejnosti a česká společnost se opět po desítkách let seznámila a ztotožnila s praktickou solidaritou. Nadace získala pro charitu např. i přední české výtvarné umělce, jejichž aukční salony se staly významnou přehlídkou české tvorby a zároveň i zdrojem financí pro užitečné projekty.


Fotografie:

1|4

       
        
       
      
       
        Zleva: Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví ČR, Dagmar Havlová, členka a spolupracovnice rady projektu Počítače proti bariérám Nadace Charty 77 a předsedkyně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 2007, Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77, Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Microsoft a Jane Gilson, generální ředitelka Microsoft.
       
      
       Velký obrázek (4,34 MB)
Zleva: Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví ČR, Dagmar Havlová, členka a spolupracovnice rady projektu Počítače proti bariérám Nadace Charty 77 a předsedkyně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 2007, Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77, Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Microsoft a Jane Gilson, generální ředitelka Microsoft. Velký obrázek (4,34 MB)

Více k tématu: