Gymnázium v Litoměřicích patří mezi nejinovativnější školy v ČR i ve světě
28. Listopad 2012
Studenti Gymnázia, SOŠ a SOU Litoměřice pracují s Windows 8, jsou mezi prvními na světě

Praha, 28. listopadu 2012

Jednou z nejinovativnějších škol v České republice z hlediska využití moderních technologií je bezpochyby Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice. Studenti zde totiž již od prvních ročníků využívají ty nejmodernější technologie na trhu, se kterými se pak následně setkávají také v praxi. Mezi prvními na světě zde byl nasazen například Windows Server 2012 a následně, ještě před uvedením systému na trh, také operační systém Windows 8.

„Naším cílem je v maximální možné míře připravit studenty na jejich budoucí povolání a profesní život. S tím zcela jistě souvisí také nové technologie. Díky umožnění studentům pracovat s těmi nejmodernějšími systémy, se kterými se následně setkají i ve svém zaměstnání, jim tak jednoznačně dáváme konkurenční výhodu,“ říká Karel Klatovský, správce IT, Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice.

Přechod na systém Windows 8 byl díky nástrojům integrovaným ve Windows Serveru 2012, který škola nasadila již v létě 2012, skutečně velmi rychlý a jednoduchý. Stačilo připravit jediný instalační obraz, který byl prostřednictvím nástroje Windows Deployment Services rozdistribuován na všech 110 počítačů s různým stářím i hardwarovou konfigurací. Celá operace přitom zabrala jediné odpoledne.

Výhody spojené s používáním systému Windows nepocítili jen studenti a učitelé, ale také administrátoři IT. Díky technologii BitLocker, která je dostupná ve Windows 8 od verze Pro, mohla škola nasadit také šifrování pevných disků a zajistit tak mnohem vyšší zabezpečení. Plně šifrovaná jsou tak všechna data o studentech, i dokumenty učitelů. Díky Windows Server 2012 přibyly navíc nové možnosti v oblasti nastavení skupinových politik a došlo ke zjednodušení správy koncových stanic.

„Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice je skvělou ukázkou toho, kdy si je škola vědoma skutečnosti rychlého stárnutí IT technologií, a tedy nutnosti vzdělávat své žáky na nejnovějších verzích produktů a služeb. Díky tomu její absolventi přicházejí do praxe vybaveni znalostmi, které mohou využít v praxi, a zaměstnavatelé nemusí investovat do jejich přeškolování. Přechodem na Windows 8 ještě před začátkem školního roku se tak tato česká škola zařadila skutečně mezi první na světě a umožnila opět svým žákům naučit se pracovat se systémem, který byl oficiálně uveden na trh až na konci října,“ říká Lukáš Křovák, manažer divize Windows ve společnosti Microsoft.

Škola v cloudu

Vedle Windows Serveru 2012 a systému Windows 8 nasadila škola jako jedna z prvních na světě také například cloudový kancelářský balík Microsoft Office 365, který se v posledních měsících začíná stále více využívat také v českých a světových firmách. V rámci výuky škola masivně využívá další technologie cloudu, zejména službu SkyDrive, kde si studenti přímo ve webovém prohlížeči pomocí webové aplikace Office Web Apps mohou elektronicky vést sešity či pomocí aplikace OneNote vytvářet své vlastní poznámky. Díky tomu pak studenti mají své poznámky a úkoly dostupné odkudkoliv a kdykoliv.

O Gymnáziu, SOŠ a SOU, o.p.s., Litoměřice

Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice, o. p. s. bylo založeno již v roce 1991. Škola se specializuje hlavně na praktické obory a snaží se na ně přilákat studenty z Ústeckého, Libereckého i Středočeského kraje. Škola svým 350 studentům nabízí špičkové technologické vybavení, třídy po 15, maximálně 20, studentech i vlastní internát. Velký důraz je také kladen na individuální přístup k studentům a na to, aby studenti vždy už od prvního ročníku pracovali s těmi nástroji, se kterými se setkají i v praxi, až školu dokončí.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

Poznámka pro redaktory:

Pokud máte zájem o další informace o společnosti Microsoft v České republice, navštivte prosím naše stránky http://www.microsoft.com/cze nebo stránky tiskového centra na adrese http://www.microsoft.com/cze/presspass. Všechny webové odkazy, telefonní čísla a funkce byly v době publikace této zprávy správné, ale mohly se od té doby změnit. V případě, že jste novinář či analytik a potřebujete další informace, můžete kontaktovat tiskové centrum společnosti Microsoft na telefonním čísle +420 602 115 216 nebo volat na jiné vhodné kontakty, které naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/cze/presspass/pr.

Pokud máte zájem o další informace o společnosti Microsoft, navštivte prosím webové stránky společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/presspass, kde naleznete detaily o společnosti Microsoft.

Více k tématu: