Počítače proti bariérám

Počítače proti bariérám

Projekt Počítače proti bariérám vznikl z iniciativy společnosti Microsoft a Nadace Charty 77 v roce 1996. Cílem projektu je pomoci postiženým občanům uplatnit se v běžném životě a odstranit bariéry, které se kolem nich vytvářejí. V tomto úsilí mají nezastupitelnou úlohu právě počítače a znalost jejich používání. Díky počítači mohou postižení komunikovat s okolím, nalézt si kvalitní zaměstnání a stát se tak sociálně i ekonomicky nezávislými. V rámci projektu jsou zakládána a vybavována školicí střediska, organizovány vzdělávací kurzy a podporován vznik chráněných pracovišť. Dále mohou postižení nebo jejich rodiče požádat o příspěvek na nákup počítače, na uhrazení kurzovného, na osobní asistenci účastníků kurzů nebo o poskytnutí repasovaného počítače darem. Vedle těchto aktivit již plně funguje i burza práce anebo školení pro zaměstnavatele, kde se firmy mohou naučit, jak přistoupit k zaměstnání hendikepovaných spoluobčanů.

Microsoft za dobu trvání projektu věnoval nadaci více než 84 milionů korun. Díky tomu mohla být mimo jiné vybudována řada výukových center po celé České republice. Jsou to například Jedličkův ústav a Centrum Paraple v Praze, ÚSP Kociánka v Brně, Centrum Universum v Liberci a SKV Frýdek Místek. V kurzech, které vedou kvalifikovaní lektoři, se postižení učí používat počítač pro své každodenní potřeby. Jsou školeni v práci na internetu, v používání elektronické pošty, v aplikacích MS Word, MS Excel, MS Access. Tvoří webové stránky, formát HTML, využívají různé grafické programy včetně programů pro úpravu fotografií. Seznamují se také s programy pro zpracovávání účetnictví.

V kurzech bylo vyškoleno přes 15 000 osob ZTP/P, které si tak zvýšily svoji kvalifikaci a mají šanci snadněji najít uplatnění na trhu práce. Všem vyškoleným slouží počítač nejen jako vzdělávací prostředek, ale i pracovní nástroj. Program Počítače proti bariérám významně přispívá ke zlepšení situace v zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.

Vyškolení zdravotně postižení lidé se mohou následně uplatnit v chráněných pracovištích, v domácích chráněných pracovištích, kde pracují na základě smlouvy o práci, nebo v sídle komerční firmy, kde jsou pro ně vytvářeny bezbariérové pracovní podmínky.

Na základě úspěchu ve skupině handicapovaných lidí byl projekt rozšířen i na znevýhodněné skupiny obyvatel, o které se stará sdružení ELefANTS. Jako doplnění projektu je podporován vznik bezbariérových přístupů do internetových kaváren. Vyškolení postižení občané proto mohou tyto kavárny navštěvovat a potkávat se zde se zdravými počítačovými uživateli a vyměňovat si s nimi získané zkušenosti.

Další informace naleznete na www.bariery.cz

Ikona: Správnou cestouSprávnou cestou
Seznamte se s lidmi, kteří se zúčastnili programu Počítače proti bariérám. Tento program vznikl v roce 1996 z iniciativy společnosti Microsoft a Nadace Charty 77. Cílem je pomoci postiženým občanům uplatnit se v běžném životě.