Správnou cestou

Seznamte se s lidmi, kteří se zúčastnili programu Počítače proti bariérám. Tento program vznikl v roce 1996 z iniciativy společnosti Microsoft a Nadace Charty 77. Cílem je pomoci postiženým občanům uplatnit se v běžném životě. Celková hodnota darů, kterou tomuto projektu věnovala společnost Microsoft, přesáhla 84 milionů korun. Po celé České republice díky tomu dnes funguje 14 počítačových učeben, kde se ročně vyškolí více jak 2500 postižených spoluobčanů.

Jak pomáháme
Program Počítače proti bariérám významně přispívá ke zlepšení situace v zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.V rámci projektu jsou zakládána školicí střediska, dnes je otevřeno již 14 počítačových učeben po celé České republice, a dále jsou organizovány vzdělávací kurzy a podporován vznik chráněných pracovišť. V kurzech, které vedou kvalifikovaní lektoři, se postižení učí používat počítač pro své každodenní potřeby. Dále mohou postižení nebo jejich rodiče požádat o příspěvek na nákup počítače, na uhrazení kurzovného, na osobní asistenci účastníků kurzů nebo o poskytnutí repasovaného počítače darem.

Proč pomáháme

V kurzech bylo za uplynulých 9 let vyškoleno přes 7000 osob ZTP/P, které si tak zvýšily svoji kvalifikaci a mají šanci snadněji najít uplatnění na trhu práce.

Díky počítači mohou postižení komunikovat se svým okolím, nalézt si kvalitní zaměstnání a stát se tak sociálně i ekonomicky nezávislými. Všem vyškoleným slouží počítač nejen jako vzdělávací prostředek, ale i jako pracovní nástroj.

Díky rostoucímu počtu školících center se letos počítá s vyškolením až 3000 postižených, a to jak žáků, tak dospělých

Jako doplnění projektu je podporován vznik bezbariérových přístupů do internetových kaváren.

Od začátku projektu jsme vybavili 340 domácích pracovišť výpočetní technikou v hodnotě přes 7 milionů korun.

Komu pomáháme

Seznamte se s lidmi, jejichž život se od základů změnil díky programu Počítače proti bariérám a kteří byli schopni překonat okolnosti, postavit se překážkám a vydat se správnou cestou. Více informací zde.