• By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalised content and ads.
Iaith Microsoft Office ScreenTip
Application
Defnyddiwch gyfieithiadau ScreenTip i ddangos testun elfennau dangos – megis botymau, dewislenni a blychau deialog – mewn iaith arall.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
26/02/13
Pecynnau Iaith ar gyfer SharePoint Foundation 2013
Application
Mae pecynnau iaith yn caniatáu ar gyfer creu safleoedd a chasgliad o safleoedd mewn sawl iaith heb fod angen gosod gwahanol fersiynau o SharePoint Foundation 2013 ar wahân
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
01/04/14
Offer Prawfddarllen Microsoft Office - BETA
Application
Mae pecynnau Offer Prawfddarllen Microsoft Office yn galluogi defnyddwyr i brawfddarllen dogfennau a ysgrifenwyd mewn ieithoedd ychwanegol. NID yw'r pecynnau BETA yn gydnaws â systemau Office 2013, Office 2010 na Office 2007 ac ni ddylai def...
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
19/01/15
Pecynnau Iaith Gweinydd 2010 ar gyfer SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010, a Rhaglenni Gwe Office 2010
Application
Mae pecynnau iaith yn golygu bod modd creu safleoedd a chasgliadau o safleoedd mewn mwy nag un iaith heb orfod gosod fersiynau gwahanol o SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010, a Rhaglenni Gwe Office 2010
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
12/09/13
Pecyn Rhyngwyneb Iaith Windows Vista
Application
Mae Pecyn Rhyngwyneb Iaith Windows Vista yn rhoi Rhyngwyneb Defnyddiwr sydd wedi'i gyfieithu'n rhannol o ardaloedd mwyaf poblogaidd Windows Vista.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
21/11/07
Pecynnau Iaith ar gyfer Gweinydd Microsoft Office Web Apps
Application
Mae Pecynnau Iaith yn ei gwneud hi'n bosibl gosod ieithoedd rhyngwyneb ychwanegol at Weinydd Office Web Apps.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
01/04/14
Pecyn Gwasanaeth 2 ar gyfer Pecyn Iaith Gweinydd Microsoft 2010 (KB2687462)
Service Pack
Mae Pecyn Gwasanaeth 2 (SP2) ar gyfer Pecyn Iaith Gweinydd Microsoft 2010 yn cynnwys diweddariadau newydd sy'n gwella diogelwch, perfformiad, a sefydlogrwydd. Yn ogystal â hyn, mae'r Pecyn Gwasanaeth yn cynnwys yr holl ddiweddariada...
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
19/07/13
Iaith Microsoft Office ScreenTip
Application
Defnyddiwch gyfieithiadau ScreenTip i ddangos testun elfennau dangos – megis botymau, dewislenni a blychau deialog – mewn iaith arall.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
14/11/10
Service Pack 3 ar gyfer Pecyn Rhyngwyneb Iaith Office 2007 (KB2526307)
Service Pack
Mae Service Pack 3 yn rhoi'r diweddariadau diweddaraf ar gyfer Pecyn Rhyngwyneb Iaith Microsoft Office 2007.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
25/10/11
Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB982135) - Cymraeg
Security Patch
NBydd y cyfarwyddiadau ar gyfer llwytho hwn i lawr ar gael yn eich iaith chi cyn bo hir. Yn y cyfamser, rydym yn darparu'r cyfarwyddiadau yn Saesneg.
AM DDIM
DYDDIAD RHYDDHAU:
04/06/10