• By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalised content and ads.
Office

Service Pack 2 Office 2003 ar gyfer y Pecyn Rhyngwyneb Iaith

Newid Iaith:
Yn Service Pack 2 Office 2003 ar gyfer y Pecyn Rhyngwyneb Iaith fe geir y diweddaradau diweddaraf ar gyfer Pecyn Rhyngwyneb Iaith Microsoft Office 2003.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Fersiwn:

  1.0

  Enw Ffeil:

  LIP2003SP2-KB887617-Client-CYM.exe

  LIP2003SP2-KB887617-FullFile-CYM.exe

  Dyddiad Cyhoeddi:

  18/11/05

  Maint Ffeil :

  972 KB

  5.7 MB

  Erthyglau Sail Gwybodaeth (KB): KB887617

   Mae Service Pack 2 (SP2) Office 2003 ar gyfer y Pecyn Rhyngwyneb Iaith yn sicrhau bod holl nodweddion Office 2003 ar gael pan fyddwch yn defnyddio un o Becynnau Rhyngwyneb Iaith Office 2003.

   Mae'r pecyn gwasanaeth hwn hefyd yn cynnwys pob diweddariad a ryddhawyd o'r blaen ar gyfer Pecyn Rhyngwyneb Iaith Office 2003 (Catalaneg, NyNorsk a Serbeg Syrilig yn unig):


   Caiff SP2 Office 2003 ar gyfer y Pecyn Rhyngwyneb Iaith ei osod yn llwyddiannus hyd yn oed ydych chi eisoes wedi gosod pecyn gwasanaeth ar eich cyfrifiadur. Mae gwybodaeth benodol am y diweddariad hwn ar gael yn yr erthygl ganlynol yn Sylfaen Wybodaeth Microsoft (887617): Description of Office 2003 Service Pack 2 for Language Interface Pack.

   Pwysig I fanteisio ar holl nodweddion SP2 Office 2003 wrth i chi ddefnyddio Pecyn Rhyngwyneb Iaith Office 2003, bydd rhaid i chi osod y diweddariad hwn a Service Pack 2 English Office 2003.
 • Systemau Gweithredu a Gefnogir

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP


   Mae'r diweddariad hwn yn berthnasol i'r rhaglenni canlynol:
   • Pecyn Rhyngwyneb Iaith Microsoft® Office 2003


  • Sylwer: Dylai gweinyddwyr gyfeirio at yr Adran adnoddau i weinyddwyr.

   Cyfarwyddiadau ar gyfer gosod
   I osod y diweddariad hwn, dilynwch y camau hyn:
   1. Llwythwch i lawr un o'r ddwy ffeil .exe drwy ddefnyddio'r dolenni ar waelod y dudalen, ac yna cadwch y ffeil ar eich disg galed.
    • LIP2003SP2-kb887617-client-CYM.exe: Dylech lwytho'r ffeil hon i lawr os yw'r CD-ROM wreiddiol gennych ar gyfer y cynnyrch hwn. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio'r CD wreiddiol wrth osod y patsh os ydych chi wedi diweddaru'ch cynnyrch o'r blaen.
    • LIP2003SP2-kb887617-fullfile-CYM.exe: Llwythwch y ffeil hon i lawr os nad yw CD-ROM y cynnyrch gwreiddiol gennych neu os cawsoch chi broblemau wrth osod y LIP2003SP2-kb887617-client-CYM.exe.
   2. Byddai'n well i chi gau unrhyw raglenni sydd ar waith gennych.

   3. Yn Windows Explorer, dwbl-gliciwch y ffeil .exe a gadwoch chi ar eich disg galed, a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn.


   Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r diweddariad:

   Ar ôl gosod y diweddariad hwn, defnyddiwch Office fel y byddech fel arfer.


   I dynnu'r diweddariad hwn:

   Does dim gwasanaeth dadosod ar gael ar gyfer y diweddariad hwn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r erthygl ganlynol yn Sylfaen Wybodaeth Microsoft (873125): You cannot remove Service Pack 2 for Office 2003 products.


   Adnoddau i weinyddwyr
   Gall gweinyddwyr sy'n gweithio mewn amgylchedd dan reolaeth ddod i hyd i'r holl adnoddau ar gyfer rhoi diweddariadau Office ar waith yn eu sefydliad yng Ngwefan Canolfan Diweddariadau Gweinyddol Office. Ar hafan y safle hwnnw, edrychwch dan Strategaethau Diweddaru ar gyfer y fersiwn o'r cynnyrch rydych yn ei ddiweddaru.

   Mae'r ffeiliau i'w llwytho i lawr ar gyfer y diweddariad hwn i'w gweld isod. Wrth i chi ddwbl-glicio ar y pecyn, bydd y broses osod yn cychwyn. I echdynnu'r ffeiliau patsh (ffeiliau MSP), rhaid i chi ddefnyddio llinell orchymyn. Mae'r llinell orchymyn a'r cyfarwyddiadau yn yr erthygl ganlynol yn y Sylfaen Wybodaeth(197147): Command-Line Switches For IExpress Software Update Packages.

   Gweler yr erthygl ganlynol yn Sylfaen Wybodaeth Microsoft (887617): Description of Office 2003 Service Pack 2 for Language Interface Pack i gael mwy o wybodaeth am y diweddariad hwn.

Ffeiliau Poblogaidd i'w llwytho i lawr

Loading your results, please wait...

Diweddariadau am ddim i'r cyfrifiadur

 • Darnau diogelwch
 • Diweddariadau meddalwedd
 • Pecynnau gwasanaeth
 • Gyrwyr caledwedd