• By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalised content and ads.
Servers

Pecyn Iaith SharePoint Server 2007 (x64)

Newid Iaith:
Mae pecynnau iaith yn golygu bod modd creu safleoedd Microsoft Office SharePoint a chasgliadau o safleoedd mewn nifer o ieithoedd heb orfod gosod gwahanol fersiynau o SharePoint Server 2007.
 • Fersiwn:

  1

  Enw Ffeil:

  ServerLanguagePack.exe

  Dyddiad Cyhoeddi:

  02/06/09

  Maint Ffeil :

  68.2 MB

   Mae pecynnau iaith yn golygu bod modd creu safleoedd SharePoint a chasgliadau o safleoedd mewn nifer o ieithoedd heb orfod gosod SharePoint Server 2007 fwy nag unwaith. Mae modd gosod sawl pecyn iaith ar yr un gweinydd. Fydd defnyddio Pecyn Iaith ddim yn newid iaith SKU y cynnyrch gweinydd Office sydd wedi'i osod, nac iaith y nodweddion gweinyddu.

   Nodiadau:

   • Mae angen i chi osod Office SharePoint Server 2007 SP2 cyn gosod y Pecyn Iaith hwn.
   • Mae angen i chi osod Diweddariad Cronnus Ebrill 2009 cyn gosod y Pecyn Iaith hwn.
   • Does dim angen i chi lwytho pecyn iaith i lawr ar gyfer yr iaith rydych chi wedi'i gosod. I gefnogi creu ieithoedd ychwanegol mae'r pecynnau iaith hyn.
   • Mae pecynnau iaith SharePoint Server 2007 ar gael yn y Ganolfan Llwytho i Lawr er mwyn eu treialu. Os ydych chi'n defnyddio'r pecynnau iaith gyda chopi â thrwydded lawn o SharePoint Server 2007, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny o fewn telerau eich Cytundeb Trwyddedu Cyfaint, oherwydd mae'n bosibl y bydd cyfyngiadau'n berthnasol — Dysgu mwy am raglenni Trwyddedu Cyfaint Microsoft.
 • Systemau Gweithredu a Gefnogir

  Windows Server 2003 Service Pack 2

   • Mae hwn yn gweithio gyda'r rhaglenni Office canlynol:
    • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • I osod hwn:

   Gosod pecyn iaith:
   1. Llwythwch y ffeil i lawr drwy glicio'r botwm Llwytho i Lawr (uchod) a chadw'r ffeil ar eich disg galed.
   2. Rhedwch ServerLanguagePack.exe.
   3. Ticiwch y blwch Cliciwch yma i dderbyn Telerau Trwydded Meddalwedd Microsoft a chlicio Bwrw Ymlaen os gofynnir hynny.
   4. Ar y dudalen Darllen Telerau Trwydded Meddalwedd Microsoft, darllenwch y telerau, ticio'r blwch Rwy'n derbyn telerau'r cytundeb hwn ac wedyn clicio Bwrw Ymlaen.
   5. Bydd y dewin gosod yn dechrau ar ei waith ac yn gosod y pecyn iaith.
   6. Rhowch y Dewin Ffurfweddu Cynnyrch a Thechnoleg SharePoint ar waith eto, gan ddefnyddio'r gosodiadau diofyn.
   Nodyn:Os na fyddwch chi'n rhoi'r Dewin Ffurfweddu Cynnyrch a Thechnoleg SharePoint ar waith ar ôl i chi osod pecyn iaith, fydd y pecyn iaith ddim yn cael ei osod yn iawn.

   Rhowch y Dewin Ffurfweddu Cynnyrch a Thechnoleg SharePoint ar waith eto:
   1. Cliciwch Cychwyn, pwyntio at Pob Rhaglen, pwyntio at Offer Gweinyddol, ac wedyn clicio Dewin Ffurfweddu Cynnyrch a Thechnoleg SharePoint.
   2. Ar y dudalen Croeso! Dyma Gynnyrch a Thechnoleg SharePoint, cliciwch Nesaf.
   3. Cliciwch Iawn yn y blwch deialog sy'n eich atgoffa efallai y bydd angen ailgychwyn rhai gwasanaethau wrth ffurfweddu.
   4. Ar y dudalen Addasu Gosodiadau Fferm o Weinyddion, cliciwch Peidio â datgysylltu o'r fferm o weinyddion hon, ac wedyn clicio Nesaf.
   5. Os bydd y dudalen Addasu Gosodiadau Gweinyddu Gwe Gweinyddu Canolog SharePoint yn ymddangos, peidiwch ag addasu dim o'r gosodiadau diofyn, ac wedyn cliciwch Nesaf.
   6. Ar y dudalen lle mae'r Dewin Ffurfweddu Cynnyrch a Thechnoleg SharePoint yn cwblhau ei waith, cliciwch Nesaf.
   7. Ar y dudalen Wedi Llwyddo i Ffurfweddu, cliciwch Gorffen.
   Cyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio:

   Mae'r templedi safle sy'n benodol i'r iaith wedi'u gosod yn y cyfeiriadur \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\rhif, ac mae rhif yn golygu ID Iaith yr iaith rydych chi'n ei gosod. Er enghraifft, mae'r pecyn iaith Saesneg UDA yn gosod yn y cyfeiriadur \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\1033. Ar ôl i chi osod pecyn iaith, caiff perchnogion safleoedd a gweinyddwyr casgliad o safleoedd greu safleoedd a chasgliadau o safleoedd ar sail y templedi safle sy'n benodol i'r iaith drwy bennu iaith pan fyddant yn creu safle SharePoint newydd neu gasgliad newydd o safleoedd.

   I gael gwybod mwy am ei ddefnyddio, edrychwch ar y safle Defnyddio Pecynnau Iaith SharePointServer 2007.

   I dynnu hwn:
   1. Ar y ddewislen Cychwyn, pwyntiwch at Gosodiadau ac wedyn clicio Panel Rheoli.
   2. Dwbl gliciwch Ychwanegu/Tynnu Rhaglenni.
   3. Yn y rhestr o raglenni sydd wedi'u gosod, dewiswch Pecyn Iaith SharePoint ac wedyn clicio Tynnu neu Ychwanegu/Tynnu. Os bydd blwch deialog yn ymddangos, dilynwch y cyfarwyddiadau i dynnu'r rhaglen.
   4. Cliciwch Iawn i gadarnhau eich bod am dynnu'r rhaglen.

Ffeiliau Poblogaidd i'w llwytho i lawr

Loading your results, please wait...

Diweddariadau am ddim i'r cyfrifiadur

 • Darnau diogelwch
 • Diweddariadau meddalwedd
 • Pecynnau gwasanaeth
 • Gyrwyr caledwedd