Vyber si svůj směr

...a přijď se podívat na nejnovější technologie, které dovezeme přímo do tvé školy

Seznam akcí

26. 02. 2013

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky, Botanická 554/68a, Ponava, Brno - www.muni.cz

27. 02. 2013

Masarykova univerzita

Areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno - www.muni.cz

08. 03. 2013

ČVUT - Studentský den Fakulty dopravní

www.sd.fd.cvut.cz

19. 03. 2013

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky - vstupní prostory, 17. listopadu 15 , Ostrava - Poruba - www.vsb.cz

09. 04. 2013

Vysoká škola ekonomická v Praze

V prostorách Atria, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

23. 04. 2013

Česká zemědělská univerzita v Praze

Menza, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol - www.czu.cz