Licenční smlouva pro řešení ve vzdělávání (EES)

EES (Enrollment for education solutions) je předplatný multilicenční program, který byl vytvořen na základě specifických potřeb vzdělávacích institucí. Program EES umožní vaší instituci využívat nejnovější technologie a to i s omezeným finančním rozpočtem. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licence podle počtu zaměstnanců. Po ukončení programu, pokud nedojde k odkoupení licencí, licence škole nezůstanou.

Výhody programu EES

  • Jednoduché podmínky. V rámci smlouvy jsou zahrnuti všichni zaměstnanci, což zaručuje vždy 100% licenční pokrytí. Nezáleží na počtu počítačů, které škola vlastní, protože v rámci smlouvy EES má nárok instalovat produkty na všechny počítače ve škole.
  • Nízká administrativa. Díky jednoduchému stylu objednávek (jednou ročně) a celkovému přehledu na VLSC stránkách jsou veškeré potřebné informace na jednom místě a rychle po ruce.
  • Nejnovější technologie. Zákazník je oprávněn instalovat a používat nejaktuálnější verze všech produktů a po celou dobu smlouvy má automaticky k dispozici instalační média a produktové klíče.
  • Vysoká hodnota. Díky sjednocení softwarových produktů na stejné verze klesají problémy s kompatibilitou a snižují se náklady na vlastnictví softwaru. Přístupu k nejnovějším technologiím navíc zaručuje i zvýšenou produktivitu práce s nimi.
    Díky automatické Software Assurance jsou k dispozici i další výhody!
  • Software zdarma pro studenty. V rámci benefitu Student Advantage (neboli Office 365 Pro Plus) mohou zákazníci, kteří mají pokryté své zaměstnance licencí Office v rámci licenční smlouvy EES nebo OVS-ES, bezplatně poskytnout všem svým studentům po dobu jejich studia nejnovější sadu kancelářských aplikací Office pro jejich vlastní zařízení. Jedná se o plnohodnotné desktopové Office ve verzi Professional Plus a Office Mobile pro Android a iPhone. Kromě aktivní smlouvy o pronájmu licencí je podmínkou také registrace služeb školy ke službám Office 365, které jsou pro školy k dispozici zdarma – registrace na www.office365proskoly.cz

Pravidla programu EES:

Program je možné uzavřít na jeden nebo tři roky s automatickou možností prodloužení na další období.

Nutnou vstupní podmínkou je minimální počet 1000 ve smlouvě licencovaných zaměstnanců. Základní a střední školy mohou splnit tuto podmínku zahrnutím více základních a středních škol do rámcové smlouvy podpořené např. jejich zřizovatelem (kraj, město, stát). Vysoké školy nebo jejich části mohou také splnit tuto vstupní podmínku zahrnutím více škol do rámcové smlouvy. Rámcovou smlouvu pro své členy má např. podepsáno sdružení univerzit a vysokých škol EUNIS-CZ.

V rámci smlouvy je nutné nejprve spočítat všechny zaměstnance organizace/ školy a poté objednat min. jeden platformový produkt:

  • Windows Professional Upgrade
  • Office Professional Plus nebo Office for Mac
  • CORE CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite

v počtu odpovídajícímu celkovému počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců odpovídá:

Ilustrace: Celkový počet uživatelů

Do smlouvy je třeba zahrnout všechny učitele a zaměstnance, kteří pracují s PC (min. 1000). Další produkty (např. servery) je poté možné objednávat v jednotkách kusů.