Microsoft School Agreement

School Agreement je předplatný licenční program, který byl vytvořen na základě konkrétních potřeb akademických institucí, především základních a středních škol. School Agreement umožňuje institucím s omezeným finančním rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT infrastrukturu. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licence podle počtu svých počítačů. Po ukončení programu, pokud nedojde k odkoupení licencí, licence škole nezůstanou.

Výhody programu School Agreement

  • Jednoduché podmínky. V rámci smlouvy jsou zahrnuty všechny počítače školy, což zaručuje vždy 100% licenční pokrytí. V případě auditu jsou tak všechny počítače školy správně zalicencované.
  • Nízká administrativa. Díky jednoduchému stylu objednávek (jednou ročně) a celkovému přehledu na VLSC stránkách jsou veškeré potřebné informace na jednom místě a rychle po ruce.
  • Nejnovější technologie. Zákazník je oprávněn instalovat a používat nejaktuálnější verze všech produktů a po celou dobu smlouvy má automaticky k dispozici instalační média a produktové klíče.
  • Vysoká hodnota. Díky sjednocení softwarových produktů na stejné verze klesají problémy s kompatabilitou a snižují se náklady na vlastnictví softwaru. Přístupu k nejnovějším technologiím navíc zaručuje i zvýšenou produktivitu práce s nimi.

Díky automatické Software Assurance jsou k dispozici i další výhody!

Pravidla programu School Agreement:

Program je možné uzavřít na jeden nebo tři roky s automatickou možností prodloužení na další období.

V rámci smlouvy je nutné nejprve spočítat celkový počet jednotek*, kdy 50 je minimum pro otevření smlouvy School Agreement:

School Agreement

V rámci smlouvy musí být zahrnuty všechny oprávněné počítače organizace/ školy a je potřeba objednat min. jeden platformový produkt:

  • Windows Professional Upgrade
  • Office Professional Plus nebo Office for Mac
  • CORE CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite

v počtu odpovídajícímu celkovému počtu oprávněných počítačů! Další produkty (např. servery) je poté možné objednávat v jednotkách kusů.

Mezi oprávněné počítače se řadí všechny počítače s Pentiem III (nebo obdoba Intel Celeron nebo AMD Athlon), iMac G3 a novějšími procesory.

*Počet jednotek za daný produkt – viz dokument Product List (anglicky)

Pro pomoc a další informace o programu School Agreement kontaktujte prodejce AER.

Právo domácího užívání

Akademická instituce může pro členy pedagogického sboru a další zaměstnance bezplatně objednat i speciální licence pro práci doma, tzv. Work at Home (WAH). Tato licence povoluje užívání stejných aplikací a klientských přístupových licencí, které si instituce pro licencování ve smlouvě School Agreement sama vybrala, i na domácích počítačích max. takového počtu pedagogů a ostatních zaměstnanců, který odpovídá počtu oprávněných počítačů ve smlouvě. Tyto licence mohou být využity výhradně pro účely přípravy na výuku a splnění dalších úkolů vyplývajících z jejich pracovního poměru.

Možnost objednání licencí i pro studenty

V rámci programu School může instituce objednat licence vybraných produktů Microsoft i pro studenty, a to jak na jejich soukromé počítače, tak na počítače vlastněném institucí, které jsou vyhrazeny k používání pouze daným studentem (například na počítači zapůjčeném studentovi pro daný školní rok). Počet studentů zahrnutých do této smlouvy musí splňovat minimální podmínku 100 jednotek (součet bodového ohodnocení vybraných licencí pro studenty krát počet studentů) a tento počet nelze snížit.