Jak si může žák či student výhodně pořídit produkty Microsoft

Naše společnost nahlíží na všechny žáky a studenty v České republice jako na akademické zákazníky, kteří mohou v rámci vybraných akademických multilicenčních programů získat licence produktů Microsoft pro domácí užívání a přípravu na výuku za velmi výhodných podmínek.

Mohou to být jak trvalé licence, které v žádném případě neztrácejí svou platnost po ukončení studia a student je může k domácím, nekomerčním účelům používat i nadále tak dlouho, jak bude potřebovat. Mohou to být ale i licence netrvalé - pronájem, které student může používat pouze po dobu platnosti smlouvy akademické instituce, která mu pronájem licencí zprostředkovala.

Ke každé zakoupené licenci student získá originální instalační médium daného produktu s vlasním aktivačním klíčem.

Jak si tedy může student výhodně pořídit produkty Microsoft?

Trvalé licence

OEM (Original Equipment Manufacture)
Takto označované produkty společnosti Microsoft jsou zcela plnohodnotnými produkty přeinstalovanými výrobci počítačů na nových počítačích a dodávanými za cenově velmi zajímavých podmínek. I pro akademické zákazníky, včetně žáků či studentů, je to jediný způsob, jak získat operační systém v plné verzi se slevou. Více informací.

Krabice pro vzdělávání
Jakýkoli rodič žáka či studenta vysoké školy nebo student sám se může obrátit na kteréhokoliv prodejce akademických licencí s certifikací AER (Authorized Education Reseller) a požádat ho o dodávku trvalé licence vybraného produktu Microsoft ve formě krabice pro vzdělávání (Full Package Product Academic Edition). Je to i ve vybraných licenčních programech pro studenty ten nejdražší způsob získání licence.

Studentský Select
Pořídit si trvalé licence prostřednictvím multilicenčního programu Select Plus pro vzdělávání je pro žáky a studenty v České republice nejnovější a cenově nejvýhodnější způsobem nákupu produktů Microsoft. Studentskou prováděcí smlouvu může s naší společností podepsat jakýkoli zákazník, který má vlastní Prováděcí smlouvu Microsoft Select Plus pro vzdělávání. V České republice ji za všechny žáky a studenty v dubnu roku 2007 podepsala ministryně školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Dana Kuchtová.

Netrvalé licence – pronájem

Netrvalé licence – pronájem produktů Microsoft pro domácí užívání si student bohužel nemůže pořídit přímo od prodejce. Pro pronájem licencí studentům se musí rozhodnout sama akademická instituce, která stejným způsobem získává licence pro své účely – pro výuku a vlastní infrastrukturu. Pak může prostřednictvím vlastní multilicenční smlouvy zprostředkovat vybrané licence svým studentům. Tyto pronajímané licence dokonce může absolventovi převést na trvalé, které může po úspěšném dokončení školní docházky používat dále, ale jen k nekomerčním účelům. Škola se také může rozhodnout, zda bude pronájem studentských licencí hradit sama z vlastních zdrojů nebo zda se bude student na jejich úhradě podílet.

Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES)
Multilicenční program pro základní a střední školy, kde nákup licencí probíhá na základě počtu zaměstnanců.

Licenční smlouva pro řešení ve vzdělávání (EES)
Multilicenční program pro větší akademické organizace, kde nákup licencí probíhá na základě počtu zaměstnanců. Program také umožňuje zahrnutí afilací (poboček) v rámci jedné přehledné smlouvy s jednotným systém objednávání licencí. Cenově výhodnější než podobný licenční program OVS-ES.

DreamSpark Premium

Program DreamSpark Premium je navržen specificky pro katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů Počítačová věda, Technika a Informační systémy. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

V rámci programu získá katedra nejnovější verze software Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých osobních počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů a osobních projektů i mimo školu.