Studentský Select

Licenční podmínky pro licence pro žáky a studenty

Licence pro žáky a studenty, označované Microsoft Student Select, mohou získat zákazníci z řad žáků a studentů (nebo jejich zákonní zástupci – rodiče) za bezkonkurenčních cenových podmínek. Společnost Microsoft poskytuje na tyto licence slevu 85% oproti ceně komerční licence.

Zákazníkem oprávněným k nákupu licencí v rámci multilicenčního programu Studentský Select jsou žáci a studenti škol uvedených podle školského zákona (č. 561/2004) v rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

Pokud kdokoli jiný obejde podmínky tohoto licenčního programu a získá některou z výše uvedených studentských licencí, bude tato licence považována od samého počátku za neplatnou a užívání produktu za neoprávněné, a to stejně jako v případě, kdy si uživatel licenci vůbec nekoupí. Používání nebo šíření nelegálních kopií softwaru, tj. porušování ustanovení Autorského zákona (a spolu s ním i zákona trestního, o DPH a dalších), mohou mít za následek tresty odnětí svobody na dobu až 5 let, peněžité tresty, trest propadnutí věci (např. PC, vypalovací mechaniky apod.), náhradu škody poškozeným stranám (výrobci daného softwaru), apod.

Hlavní licenční ustanovení

  • Každý student nebo žák má právo získat si pouze jednu licenci od každé verze a produktu.
  • Licenci může používat i po ukončení školní docházky.
  • Licenci nesmí dále prodat, pronajímat, půjčovat ani bezplatně převádět.
  • Licence nejsou nabízeny s udržovacím poplatkem Software Assurance
  • Licence operačního systému Windows je nabízena pouze jako upgrade. Studenti, kteří si tuto licenci objednají, musí mít nejdříve na svém počítači licencován některý z kvalifikovaných operačních systémů.
  • Licence je možné downgradovat, tzn. instalovat a užívat místo zakoupené kteroukoli její předchozí verzi.

Každý student nebo rodič žáka či studenta mladšího 18 let, se musí seznámit se všemi podmínkami k získání a užívání výše uvedených licencí. Tyto podmínky jsou uvedeny v Licenční smlouvě Academic Student Select, kterou musí vlastnoručně nebo elektronicky (v závislosti na způsobu objednání) podepsat. Tuto smlouvu pečlivě uschovejte spolu s dokladem o nabytí licence.