Otázky na zavádění dotykových zařízení do výuky pro uživatele

Proč se rozhodnout pro tablety a dotyková zařízení s Windows 8?
Budete kontinuálně pokračovat v používání platformy, kterou již ve školách máte implementovánu. Snadná integrace do stávající infrastruktury, nízké provozní náklady a široká podpora jsou jen další z mnoha nabízených výhod.

Jakou finanční výhodu získám při pořízení dotykových zařízení s Windows 8?
Všechna dotyková zařízení dodávaná v programu Vzděláváme pro budoucnost mají výhodný systém financování s Windows 8 Pro licencí. Jako bonus pro žáky a studenty je na zařízeních nainstalován i Office 2013.

Budeme muset dávat další peníze do již vybudované infrastruktury, počítačové sítě a serverů, které ve škole provozujeme?
Využívání tabletů s operačním systémem Windows 8 nepředstavuje žádný zásah do existující infrastruktury školní sítě. Má-li škola pokrytí signálem WiFi a zavedený systém správy uživatelů pomocí Active Directory, není nutné cokoli měnit.

Jak budou pedagogové obstarávat školní agendu?
Aplikace školní matriky, jako jsou Bakaláři, SaS, Škola Online, iŠkola, jsou plně kompatibilní se systémem Windows 8 a pedagogičtí pracovníci mohou pohodlně z tabletů, nebo jiných zařízení provádět zápisy do třídnic, katalogových listů, omluvenek apod.

Budeme moci na zařízeních s Windows 8 používat stávající aplikace?
Ano. Systém Windows 8 je kompatibilní se stávajícími aplikacemi, jako jsou interaktivní učebnice Fraus a další výukové aplikace, které ve svých školách používáte.

Co s aplikacemi, která škola pořídila na počítače s Windows Vista nebo Windows 7?
Na tabletech s operačním systémem Windows 8 je možné využívat veškeré aplikace, které škola doposud na platformě Windows pro výuku využívala. Kontinuita a kompatibilita platformy je přizpůsobená na již školou zakoupené aplikace, včetně Flash, Java, .NET, atd.

Co když se o jeden tablet bude dělit několik žáků nebo pedagogů?
Tablety s Windows 8 nabízí operační systém s podporou více uživatelských účtů, snadnou centrální správou uživatelů, aktualizací, instalace aplikací či připojení do domény s Active Directory.

Kde získám pomoc a radu s používáním, správou a nasazením dotykových zařízení?
Společnost Microsoft poskytuje školám ucelený systém podpory prostřednictvím komunitních webových portálů, portálu vzděláváme pro budoucnost (www.microsoft.cz/vzdelavameprobudoucnost). V České republice je všem školám k dispozici 14 Center vzdělávání Microsoft (www.icstic.cz), kde probíhá řada školení, konzultací a předváděcích akcí. Stejně tak vám důležité informace o cenových hladinách dotykových zařízení, multilicenčních programech a možnostech získat moderní vybavení poradí partneři, kteří působí ve vašem regionu.