Legální software

Nejčastější chyby v licencování aneb Jak správně licencovat

V poslední době se na Microsoft a jeho partnery obrací mnoho zákazníků ohledně problematiky licencování produktů společnosti Microsoft.
Častým důvodem těchto požadavků je rozsáhlá škála licenčních modelů, které v nich vzbuzují obavy z nesprávného použití licencí v konkrétní situaci. Cílem této sekce je proto vysvětlit nejčastější chyby v licencování a jejich možné řešení*

 • Běžný (koncový) uživatel

  Operační systém Windows:

  OEM Licence - Nákup systému společně s počítačem

  • Pouze jedna licence pro konkrétní počítač, se kterým byl software pořízen.
  • Software nebo licenci není možné použít na více zařízeních/počítačích nebo přenést na jiný počítač.
  • Dokladem legálnosti OEM softwaru je nalepený COA štítek. Pro potřeby případného auditu je doporučeno zachovat nabývací doklad.

  FPP - Krabicový software - Samostatný nákup operačního systému

  • Pouze jedna licence na zařízení/ počítač.
  • Licenci je možné z počítače odinstalovat a poté nainstalovat na jiný počítač, licence ale nikdy nesmí být používána na více počítačích současně.
  • Dokladem legálnosti FPP softwaru je COA štítek a nabývací doklad.

  GGK - Legalizace operačního systému (tj. nákup originálního operačního systému Windows pro počítač, na kterém byl původně nainstalován neoriginální software)

  • Pro potřeby legalizace je možné zakoupit sadu GGK (Get Genuine Kit) nebo krabicovou licenci Windows (FPP), viz. popis výše.
  • Sada GGK je vázána na počítač, na který byla původně/napoprvé nainstalovaná, tzn. není možné licencí následně přeřadit/nainstalovat na jiný počítač.
  • Není možné zlegalizovat operační systém Windows pomocí OEM licence, tzn. není možné zakoupit OEM sadu patřící ke staršímu počítači a následně ji instalovat na počítač nový.

  Kancelářské aplikace Office:

  PKC - Kartička s produktovým klíčem

  • Pouze jedna licence pro jeden konkrétní počítač.
  • Není možné jednu licenci použít pro více zařízení/ počítačů.
  • Po aktivaci sady je licence vázaná na daný počítač a není možné Office odinstalovat a nainstalovat na jiný počítač.
  • Není možné použít pro terminálový přístup.

  FPP - Krabicový software

  • Jedna licence pro jeden konkrétní počítač.
  • Pouze primární uživatel smí Office nainstalovat i na druhé, přenosné zařízení (např. notebook).
  • Je možné licenci z počítače odinstalovat a poté nainstalovat na jiný počítač, licence ale nikdy nesmí být používána na více počítačích najednou.
  • Není možné použít pro terminálový přístup.

  Home & Student - Office pro studenty a domácnosti

  • Jde o edici Office pro nekomerční účely (Office nesmí být používán za účelem generování zisku, tj. např. ve firemním prostředí. Stejně tak ale není možné používat tuto sadu v neziskových organizacích nebo školách).
  • V případě karty s produktovým klíčem (PKC), má uživatel nárok na jednu licenci na zařízení/ počítač. Licence může být používána pouze na počítači, kde byla napoprvé aktivována pomocí produktového klíče.
  • V případě krabice (FPP) může být Office nainstalován až na třech zařízení/počítačích v rámci jedné domácnosti.
 • Komerční firmy a organizace

  Obecné chyby v licencování

  • Používání desktopového operačního systému Windows (Windows 7, XP nebo jiné předchozí verze) jako server:

   • Desktopový operační systém Windows není možné používat jako server, tj. instalovat a používat na něm jakékoli serverové aplikace, ke kterým by přistupovalo více uživatelů (např. instalovat malé databáze nebo mailový server).
   • Desktopový operační systém Windows zakoupený jako OEM, FPP nebo multilicence umožňuje přístup nejvýše 20 dalších zařízení za použitím pouze Souborových službeb, Tiskových službeb, Internetových informačních službeb, Sdílení připojení k Internetu a Služeb telefonního subsystému.
  • Downgrade – používání předchozí namísto zakoupené verze:

   • Obecně platí, že u softwaru zakoupeného v rámci OEM nebo krabice, nelze používat předchozí verze produktu. Výjimku tvoří servery (OEM i krabice) a také Windows 7 Professional OEM a Windows 7 Ultimate OEM, kde je možné používat Windows Vista Business/ Ultimate nebo XP Professional. U jiných edic Windows 7 (např. Home Premium) nebo jakýchkoliv edic Windows 7 zakoupených v krabici nelze používat předchozí verze.
   • Pro multilicenční software platí, že lze používat předchozí, jiné jazykové i jiné platformové verze.
  • Licencování serverů - přiřazení licence pro server:

   • Téměř všechny serverové produkty Microsoft vyžadují serverovou licenci pro konkrétní fyzický server a také klientskou přístupovou licenci (CAL) pro každého uživatele nebo zařízení, které k serveru přistupují;
    • Výjimky jsou např. serverové produkty licencované na procesor nebo jádra - např. SQL Server.
   • Ihned po nákupu serverového produktu Microsoft je nutné přiřadit tuto (jednu) licenci konkrétnímu fyzickému serveru.
    • Není možné tuto licenci přiřadit více serverům.
    • Toto přiřazení je možné měnit, ovšem ne krátkodobě, tj. na dobu nižší než 90 dní.
    • Výjimkou jsou serverové licence OEM, které se vážou na HW, kde byl software původně nainstalován.
   • Přiřazení licence může být ruční nebo automatické (např. evidence ve vlastní tabulce, kde je přesně stanoveno, jakému serveru je přiřazena která softwarová licence.
  • Nákup operačního systému v multilicenci:

   • Operační systém zakoupený prostřednictvím multilicenční smlouvy není plnohodnotnou licencí, ale pouze "upgrade".
   • Pro použití upgrade licence na příslušných počítačích je nutné mít zakoupenou a nainstalovanou tak zvanou "podkladovou licenci".
    • Podkladovou licenci lze získat jako krabici (FPP) nebo OEM licenci (pořízená přímo s hardwarem).
    • Podkladová licence Windows musí být na počítači nainstalovaná ještě před tím, než je nainstalován multilicenční upgrade.
    • Seznam oprávněných podkladových licencí pro multilicenční upgrade je součást dokumentu Product List. Obecně platí, že podkladová licence je jakákoliv edice Windows Professional/ Business (W7, Vista, XP atd.). Pro školy je možné použít jako pokladové licecnce i edice Home.
    • Upgrade licence se váže na HW (hardware/počítač), na který byl operační systém původně/napoprvé nainstalován (stejně jako OEM) a nesmí být použit/nainstalován na jiný počítač.
    • Pouze Software Assurance (SA) zakoupena společne s upgradem operačního systému může být přeřazena na jiný počítač (nikoliv ale krátkodobě, tzn. na dobu nižší než 90 dní).
  • Klientské přístupové licence k serveru (CAL):

   • CAL licence se ihned po nákupu přiřadí buď uživateli nebo zařízení.
    • Toto přiřazení v budoucnu není možné změnit (pouze při prodloužení Software Assurace, pokud byly licence pořízeny se Software Assurance).
   • I když uživatel nebo zařízení přistupuje k serveru nepřímo, tj. přistupuje např. pouze k aplikaci, která ovšem využívá služeb serverového produktu Microsoft, i tehdy jsou zapotřebí CAL licence.
    • Nezáleží, zda-li je aplikace nainstalovaná na stejném serveru jako je nainstalován serverový produkt Microsoft nebo na zcela jiném serveru:

     schema

   Příklad:

   Počet CAL licencí je možno zjistit tímto způsobem:

   • Je zapotřebí určit, jestli aplikace (např. účetní aplikace, ekonomický software, informační systém, apd.) využívá služeb servrového produktu Microsoft (identifikace uživatele/ zápis, čerpání dat apod.).
    • Pokud ano: Všíchni uživatelé aplikace musí mít CAL licenci k Microsft server.
   • Stačí jedna CAL licence pro každého uživatele/zařízení, které přistupuje ke jakémukoliv počtu stejných serverů v rámci organizace
    Příklad:
    • Ve firmě jsou celkem 4 servery a na každém je nainstalován Windows Server 2008 R2 - uživateli stačí jedna CAL licence, aby mohl přistupovat ke všem 4 serverům
   • Určitá verze CAL licence může přistupovat k stejným nebo nižším verzím serveru
    Příklad:
    • Firma má zakoupeny CAL licence pro Exchange 2007. Uživatelé mohou přistupovat k Exchange serveru 2007, 2003,.. ale ne již k Exchange 2010.
  • Přístup pro externí uživatele (pro ty, kteří nejsou zaměstnanci firmy, vlastnící server):

   • Firma, vlastnící server, může zakoupit CAL licence i pro externí uživatele (např. pro své obchodní partnery, kteří potřebují přístup k tomuto serveru).
    Příklad:

    schema
   • Pokud je externích uživatelů mnoho, je možné zakoupit licenci External Connector, která zajistí přístup neomezeného počtu uživatelů k danému serveru.
    Příklad:

    schema
   • Licence External Connector je určena pouze pro přistupující externí uživatele (není možné zakoupit tuto licence pro pokrytí přístupů interních zaměstnanců).
   • Licence External Connector se přiřazuje každému fyzickému serveru, ke kterému přistupují externí uživatelé a nezáleží na počtu virtuálních operačních prostředí na daném serveru.
   • Výjimku tvoří pouze serverové produkty licencované na procesor (např. SQL do verze 2008 R2) nebo produkty licencované na jádra (SQL 2012), které licenci External Connector nemají a zajišťují přístup neomezeného počtu jak interních, tak externích uživatelů.
  • Virtualizace:

   • Serverové produkty Microsoft mohou být nainstalované jak ve fyzickém prostředí serveru, tak ve virtuálním.
   • Serverová licence se vždy přiřazuje fyzickému serveru, ikdyž je software nainstalován ve virtuálním prostředí.
   • Aplikační servery licencované v režimu Server/ CAL (např. Exchange, SharePoint, Lync) instalované ve virituálním prostředí vyžadují jednu licenci pro každé virtuálním prostředí, v kterém jsou instalované. Licence se vždy přiřazuje fyzickému serveru!
    Příklad:
    Na jednom fyzickém serveru běží 2 virtuální instance (dvě virtuální prostředí). V každé je nainstalovaný Exchange Server 2010. Fyzickému serveru je tedy zapotřebí přiřadit 2 licence Exchange 2010 (samozřejmě je zapotřebí ještě správně zvolit licence pro Windows Server, více viz sekce licencování Windows Server).
   • Pokud se Microsoft serverový software používá ve virtuálním prostředí, je ale především potřeba zvolit správné licence pro operační systém.
    • Operační systém Windows Server umožňuje spuštění určitého počtu operačních systémů ve virtuálním prostředí v závislosti na edici (některé edice Windows Serveru umožňují spuštění většího počtu operačních systémů, viz. Konkrétní licencování Windows Server 2008 R2)
    • Nezáleží na hypervizoru, licence na Windows Server jsou nutné vždy.
     Příklad:
     Na fyzickém serveru je nainstalovaný Linux, který pomocí VMware spouští tři instance Windows Serveru, kde běží další aplikace. Zde jsou pořeba buď 3 licence Windows Server 2008 R2 Standard nebo jedna licence Windows Server 2008 R2 Enterprise.
    • OEM licence Windows Serveru dává stejná virtualizační práva jako multilicence nebo FPP. Rozdíl je pouze v tom, že OEM licenci nelze přenést na jiný hardware.
    • Virtuální instance je možné přeřazovat z jednoho fyzického serveru na druhý, ale vždycky je zapotřebí, aby danému fyzickému serveru byl přiřazen dostatečný počet licencí Windows Serveru (viz. prezentace "Přeřazování OS v rámci Windows Server")
 • Školství (neziskové a příspěvkové organizace) / Veřejná správa

  Obecné chyby v licencování

  • Licencování serverů - přiřazení licence pro server:

   • Téměř všechny serverové produkty Microsoft vyžadují serverovou licenci pro konkrétní fyzický server a také klientskou přístupovou licenci (CAL) pro každého uživatele nebo zařízení, které k serveru přistupují;
    • Téměř všechny serverové produkty Microsoft vyžadují serverovou licenci pro konkrétní fyzický server a také klientskou přístupovou licenci (CAL) pro každého uživatele nebo zařízení, které k serveru přistupují;
   • Ihned po nákupu serverového produktu Microsoft je nutné přiřadit tuto (jednu) licenci konkrétnímu fyzickému serveru.
    • Není možné tuto licenci přiřadit více serverům.
    • Toto přiřazení je možné měnit, ovšem ne krátkodobě, tj. na dobu nižší než 90 dní.
    • Výjimkou jsou serverové licence OEM, které se vážou na HW, kde byl software původně nainstalován.
   • Přiřazení licence může být ruční nebo automatické (např. evidence ve vlastní tabulce, kde je přesně stanoveno, jakému serveru je přiřazena která softwarová licence.
  • Klientské přístupové licence k serveru (CAL):

   • CAL licence se ihned po nákupu přiřadí buď uživateli nebo zařízení.
    • Toto přiřazení v budoucnu není možné změnit (pouze při prodloužení Software Assurace, pokud byly licence pořízeny se Software Assurance).
   • I když uživatel nebo zařízení přistupuje k serveru nepřímo, tj. přistupuje např. pouze k aplikaci, která ovšem využívá služeb serverového produktu Microsoft, i tehdy jsou zapotřebí CAL licence.
    • Nezáleží, zda-li je aplikace nainstalovaná na stejném serveru jako je nainstalován serverový produkt Microsoft nebo na zcela jiném serveru:

     schema
     Příklad:
     Počet CAL licencí je možno zjistit tímto způsobem:
     • Je zapotřebí určit, jestli aplikace (např. účetní aplikace, ekonomický software, informační systém, apd.) využívá služeb servrového produktu Microsoft (identifikace uživatele/ zápis, čerpání dat apod.).
      • Pokud ano: Všíchni uživatelé aplikace musí mít CAL licenci k Microsft server.
     • Stačí jedna CAL licence pro každého uživatele/zařízení, které přistupuje ke jakémukoliv počtu stejných serverů v rámci organizace
      Příklad:
      • Ve firmě jsou celkem 4 servery a na každém je nainstalován Windows Server 2008 R2 - uživateli stačí jedna CAL licence, aby mohl přistupovat ke všem 4 serverům
   • Určitá verze CAL licence může přistupovat k stejným nebo nižším verzím serveru
    Příklad:
    Firma má zakoupeny CAL licence pro Exchange 2007. Uživatelé mohou přistupovat k Exchange serveru 2007, 2003,.. ale ne již k Exchange 2010.
  • Přístup pro externí uživatele (pro ty, kteří nejsou zaměstnanci firmy, vlastnící server):

   • Firma, vlastnící server, může zakoupit CAL licence i pro externí uživatele (např. pro své obchodní partnery, kteří potřebují přístup k tomuto serveru).

    Příklad:

    Schema
   • Pokud je externích uživatelů mnoho, je možné zakoupit licenci External Connector, která zajistí přístup neomezeného počtu uživatelů k danému serveru.

    Příklad:

    Schema
   • Licence External Connector je určena pouze pro přistupující externí uživatele (není možné zakoupit tuto licence pro pokrytí přístupů interních zaměstnanců).
   • Licence External Connector se přiřazuje každému fyzickému serveru, ke kterému přistupují externí uživatelé a nezáleží na počtu virtuálních operačních prostředí na daném serveru.
   • Výjimku tvoří pouze serverové produkty licencované na procesor (např. SQL do verze 2008 R2) nebo produkty licencované na jádra (SQL 2012), které licenci External Connector nemají a zajišťují přístup neomezeného počtu jak interních, tak externích uživatelů.
  • Virtualizace:

   • Serverové produkty Microsoft mohou být nainstalované jak ve fyzickém prostředí serveru, tak ve virtuálním.
   • Serverová licence se vždy přiřazuje fyzickému serveru, ikdyž je software nainstalován ve virtuálním prostředí.
   • Aplikační servery licencované v režimu Server/ CAL (např. Exchange, SharePoint, Lync) instalované ve virituálním prostředí vyžadují jednu licenci pro každé virtuálním prostředí, v kterém jsou instalované. Licence se vždy přiřazuje fyzickému serveru!

    Příklad:
    Na jednom fyzickém serveru běží 2 virtuální instance (dvě virtuální prostředí). V každé je nainstalovaný Exchange Server 2010. Fyzickému serveru je tedy zapotřebí přiřadit 2 licence Exchange 2010 (samozřejmě je zapotřebí ještě správně zvolit licence pro Windows Server, více viz sekce licencování Windows Server).

   • Pokud se Microsoft serverový software používá ve virtuálním prostředí, je ale především potřeba zvolit správné licence pro operační systém.
    • Operační systém Windows Server umožňuje spuštění určitého počtu operačních systémů ve virtuálním prostředí v závislosti na edici (některé edice Windows Serveru umožňují spuštění většího počtu operačních systémů, viz. Konkrétní licencování Windows Server 2008 R2)
    • Nezáleží na hypervizoru, licence na Windows Server jsou nutné vždy.

     Příklad:
     Na fyzickém serveru je nainstalovaný Linux, který pomocí VMware spouští tři instance Windows Serveru, kde běží další aplikace. Zde jsou pořeba buď 3 licence Windows Server 2008 R2 Standard nebo jedna licence Windows Server 2008 R2 Enterprise.

    • OEM licence Windows Serveru dává stejná virtualizační práva jako multilicence nebo FPP. Rozdíl je pouze v tom, že OEM licenci nelze přenést na jiný hardware.

   Virtuální instance je možné přeřazovat z jednoho fyzického serveru na druhý, ale vždycky je zapotřebí, aby danému fyzickému serveru byl přiřazen dostatečný počet licenci Windows Server.

 • Produktové licencování

  • Operační systém Windows:

   OEM Licence - Nákup systému společně s počítačem

   • Pouze jedna licence pro konkrétní počítač, se kterým byl software pořízen.
   • Software nebo licenci není možné použít na více zařízeních/počítačích nebo přenést na jiný počítač.
   • Dokladem legálnosti OEM softwaru je nalepený COA štítek. Pro potřeby případného auditu je doporučeno zachovat nabývací doklad.

   FPP - Krabicový software - Samostatný nákup operačního systému

   • Pouze jedna licence na zařízení/ počítač.
   • Licenci je možné z počítače odinstalovat a poté nainstalovat na jiný počítač, licence ale nikdy nesmí být používána na více počítačích současně.
   • Dokladem legálnosti FPP softwaru je COA štítek a nabývací doklad.

   Nákup operačního systému v multilicenci

   • Operační systém zakoupený prostřednictvím multilicenční smlouvy není plnohodnotnou licencí, ale pouze "upgrade".
   • Pro použití upgrade licence na příslušných počítačích je nutné mít zakoupenou a nainstalovanou tak zvanou "podkladovou licenci".
    • Podkladovou licenci lze získat jako krabici (FPP) nebo OEM licenci (pořízená přímo s hardwarem).
    • Podkladová licence Windows musí být na počítači nainstalovaná ještě před tím, než je nainstalován multilicenční upgrade.
    • Seznam oprávněných podkladových licencí pro multilicenční upgrade je součást dokumentu Product List. Obecně platí, že podkladová licence je jakákoliv edice Windows Professional/ Business (W7, Vista, XP atd.). Pro školy je možné použít jako pokladové licecnce i edice Home.
    • Upgrade licence se váže na HW (hardware/počítač), na který byl operační systém původně/napoprvé nainstalován (stejně jako OEM) a nesmí být použit/nainstalován na jiný počítač.
    • Pouze Software Assurance (SA) zakoupena společne s upgradem operačního systému může být přeřazena na jiný počítač (nikoliv ale krátkodobě, tzn. na dobu nižší než 90 dní).

   Legalizace operačního systému

   (tj. nákup originálního operačního systému Windows pro počítač, na kterém byl nainstalován neoriginální software)

   • Pro potřeby legalizace je možné zakoupit sadu GGK (pro menší počet uživatelů), krabicovou licenci Windows (FPP) nebo otevřít multilicenční smlouvu GGWA (vhodné při větším počtu legalizovaných operačních systémů).
   • Sada GGK i GGWA je vázána na počítač, na který byla původně/napoprvé nainstalovaná, a není možné licencí přeřadit/nainstalovat na jiný počítač.
   • Není možné zlegalizovat operační systém Windows pomocí OEM licence, tzn. není možné zakoupit OEM sadu patřící ke staršímu počítači a následně ji instalovat na počítač nový.
  • Kancelářské aplikace Office:

   PKC - Kartička s produktovým klíčem

   • Pouze jedna licence pro jeden konkrétní počítač.
   • Není možné jednu licenci použít pro více zařízení/počítačů.
   • Po aktivaci sady je licence vázaná na daný počítač a není možné Office odinstalovat a nainstalovat na jiný počítač.
   • Není možné použít pro terminálový přístup.

   FPP - Krabicový software

   • Jedna licence pro jeden konkrétní počítač.
   • Pouze primární uživatel smí Office nainstalovat i na druhé, přenosné zařízení (např. notebook).
   • Je možné licenci z počítače odinstalovat a poté nainstalovat na jiný počítač, licence ale nikdy nesmí být používána na více počítačích najednou.
   • Office pro studenty a domácnosti (Home & Student) do firem nepatří
   • Není možné použít pro terminálový přístup.

   Office v multilicenci

   • Jedna licence pro jeden konkrétní počítač/ pouze primární uživatel smí Office nainstalovat i na druhé, přenosné zařízení (např. notebook).
   • Je možné licenci z počítače odinstalovat a poté nainstalovat na jiný počítač, licence ale nikdy nesmí být používána na více počítačích.
   • Jediná možnost jak používat Office i v terminálovém prostředí.
   • Jediná možnost jak používat starší verze Office (PKC ani krabice neumožňují použití předchozích verzí).
  • Licencování Windows Serveru ve virtuálním prostředí:

   Základní informace

   Nejčastější případy, které jsou v rozporu s licenčními podmínkami

   Mezi nejčastější případy, které v poslední době řešíme a které jsou v rozporu s licenčními podmínkami naší společnosti, patří především:

   • Použití jedné licence Windows Server Enterprise pro licencování více než 4 virtuálních serverů.
   • Využití jedné licence Windows Server Enterprise/Datacenter pro licencování virtuálních serverů na více fyzických hostech.
   • Překročení zalicencovaného počtu virtuálních serverů na fyzickém hostiteli v případě migrací za provozu.

   Přiřazení licencí:

   Vždy před spuštěním instance Windows serveru pod softwarovou licencí musíte tuto licenci přiřadit některému ze serverů. Tento server je poté licencovaným serverem pro tuto konkrétní licenci. Stejnou licenci však nemůžete přiřadit více než jednomu serveru. Stejnému serveru můžete přiřadit i další softwarové licence. Hardwarový oddíl nebo server typu blade je považován za samostatný server. Takto přiřazenou licenci můžete na tomto serveru provozovat ve fyzickém nebo virtuálním prostředí operačního systému (OSE).

   Přiřazení softwarové licence lze změnit, ne však krátkodobě (tj. ne dříve než za 90 dní od předchozího přiřazení). Přiřazení softwarové licence můžete změnit dříve, pokud provoz licencovaného serveru ukončíte z důvodu trvalé hardwarové chyby. Pokud přiřazení licence změníte, server, jemuž licenci přiřadíte, se stává novým licencovaným serverem pro danou licenci.

   Některé serverové operační systémy poskytují širší užívací práva formou výjimky z modelu licencování. Licence k produktu Windows Server 2008 R2 Enterprise například umožňuje provozovat instanci na licencovaném serveru až ve čtyřech virtuálních prostředích OSE současně. U některých produktů, například u produktu Windows Server 2008 R2 Datacenter, můžete provozovat libovolný počet instancí současně, pokud jste získali licenci ke každému fyzickému procesoru na licencovaném serveru. Bez ohledu na to, jaký hypervizory používáte.

   Povolené počty provozovaných instancí pro jednotlivé licence k operačním systémům:

   Operační systém Povolený počet instancí ve fyzických a virtuálních prostředích OSE na jednom serveru
   Windows Server 2008 R2 Standard a Windows MultiPoint Server 2010 Academic 1* + 1
   Windows Server 2008 R2 Enterprise 1* + 4
   Windows Server 2008 R2 Datacenter 1 + neomezeno
   Windows Small Business Server 2011 Standard 1* nebo 1

   *Jestliže spouštíte maximální počet povolených instancí, instance ve fyzickém prostředí OSE smí být použita pouze ke spouštění softwaru pro virtualizaci hardwaru, k poskytování služeb virtualizace hardwaru nebo ke spouštění softwaru pro účely správy a údržby prostředí OSE na licencovaném serveru.

   Přehled licencování virtuálních prostředí operačního systému

   Příklady nasazení – v rámci clusterů s migracemi serverů za provozu

   Příklad 1 – Využití Windows Server Standard

   A - Fyzický server
   B - Virtuální server

   Obrázek 1 – SPRÁVNĚ: Fyzickému Serveru A jsou přiřazeny 2 licence WS Standard. Fyzickému Serveru B jsou přiřazeny 3 licence Windows Serveru Standard – Na každém serveru běží 2 virtuální server s OS Windows Server Standard.

   Licence serveru B nejsou plně využity. Server A může krátkodobě přesunout 1 instanci na server B.

   Obrázek 2 – ŠPATNĚ: Fyzickému Serveru A jsou přiřazeny 2 licence WS Standard. Fyzickému Serveru B jsou přiřazeny 2 licence Windows Serveru Standard – Na každém serveru běží 2 virtuální server s OS Windows Server Standard.

   Licence serveru B jsou plně využity. Není možné přesunout krátkodobě 1 instanci ze Serveru A na Server B. Přesun je možný po 90dnech od přiřazení licence Serveru A.

   Příklad 2 – Využití Windows Server Enterprise

   Obrázek 1 – SPRÁVNĚ: Fyzickému Serveru A je přiřazena 1 licence Windows Server Enterprise. Fyzickému Serveru B je přiřazena 1 licence Windows Serveru Enterprise – Na každém serveru běží 2 virtuální servery s OS Windows Server Standard nebo Enterpise.

   Licence serveru B nejsou plně využity. Server A může krátkodobě přesunout 1 virtuální server na server B.

   Obrázek 2 – ŠPATNĚ: Jednu licenci Windows Server Enterprise (Datacenter) není možné využít pro licencování 4 virtuálních instancí na dvou fyzických serverech.

   Příklad 3 – Využití Windows Server Enterprise

   Obrázek 1 – SPRÁVNĚ: Fyzickému Serveru A je přiřazena 1 licence Windows Server Enterprise. Fyzickému Serveru B je přiřazena 1 licence Windows Serveru Enterprise a další licence Windows Server Standard nebo Enterprise – Na každém serveru běží 4 virtuální servery s OS Windows Server Standard nebo Enterpise.

   Licence serveru B nejsou plně využity. Server A může krátkodobě přesunout 1 instanci na server B.

   Obrázek 2 – ŠPATNĚ: Fyzickému Serveru A je přiřazena 1 licence Windows Server Enterprise. Fyzickému Serveru B je přiřazena 1 licence Windows Serveru Enterprise – Na každém serveru běží 4 virtuální servery s OS Windows Server Standard nebo Enterpise

   Licence serveru B jsou plně využity. Není možné přesunout krátkodobě 1 instanci ze Serveru A na Server B.

   Příklad 4 – Využití Windows Server Datacenter

   Obrázek 1 – SPRÁVNĚ: Oba servery jsou korektně zalicencovány licencenmi Windows Server Datacenter. Díky tomu můžete libovolně přesouvat virtuální instance mezi oběma fyzickými servery A a B.

   Obrázek 2 – ŠPATNĚ: Nelze využít pouze licence z jednoho server pro licencování virtuálních instancí běžících na vice fyzických serverech.

   Obrázek 3 – ŠPATNĚ: Fyzickému Serveru A je korektně licencován Windows Server Datacenter. Fyzickému Serveru B je přiřazena 1 licence Windows Serveru Enterprise – Na každém serveru běží 4 virtuální servery s OS Windows Server.

   Licence serveru B jsou plně využity. Není možné přesunout krátkodobě 1 instanci ze Serveru A na Server B.

  Na dalších produktech aktuálně pracujeme.
  Děkujeme Vám za pochopení.

  Pozn.: Vezměte prosím na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách mají povahu obecných informací týkajících se licencování jistých kvalifikujících se produktů Microsoft a v žádném případě nepředstavují právní poradenství. Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně správného výkladu licenčních podmínek společnosti Microsoft, doporučujeme Vám vyhledat nezávislé právní poradenství. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti nebo v důsledku použití informací obsažených na těchto stránkách.

  Máte-li jakékoliv další otázky ohledně licenčních modelů Microsoft, kontaktujte prosím některého z našich partnerů se specializací na multilicenční programy.

V poslední době se na Microsoft a jeho partnery obrací mnoho zákazníků ohledně problematiky licencování produktů společnosti Microsoft.

Častým důvodem těchto požadavků je rozsáhlá škála licenčních modelů, které v nich vzbuzují obavy z nesprávného použití licencí v konkrétní situaci.

Cílem této sekce je proto vysvětlit nejčastější chyby v licencování a jejich možné řešení*

Pokud máte k problematice licencování jakékoliv doplňující dotazy nebo se chcete poradit, kontaktujte naší infolinku 841 300 300.

Kontaktovat infolinku