Legální software

Účinné formy prevence


Velice účinnou formou prevence užívání nelegálních programů, ale i zamezení například stahování nežádoucích souborů do počítačové sítě firmy nebo organizace je dobře vedená a pravidelná správa softwarového vybavení, tzv. softwarový management (Software Asset Management, SAM).

Základem softwarového managementu je především pravidelně prováděná evidence instalovaných programů porovnaná s licencemi a doklady, které se k nim váží (faktury, smlouvy aj). Za účelem jednoduššího udržení této evidence byly vyvinuty tzv.auditovací nástroje, jichž je dnes i na našem trhu k dispozici hned několik.

Pro zpracování přehledu základních programů Microsoft instalovaných na vašem počítači nebo počítačích firmy můžete zdarma využít nástroje Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) (dostupný v angličtině). MAP umožňuje kromě získání informací o hardwaru a softwaru nainstalovaném v dané síti pomoci s přechodem na nové verze produktů společnosti Microsoft, jako je operační systém Windows, Windows Servery a Microsoft Office.

Na českém trhu je již také řada odborníků na provádění inventarizace softwaru (audit), softwarového managementu, zavádění souvisejících procesů, ale i zajištění souladu s normami ISO pro softwarový management ISO/IEC 19770 (viz. http://www.csq-cert.cz/Aktuality.aspx). Certifikované SAM partnery Microsoft najdete zde (»)

Více také na: Software Asset Management

Jak oznámit softwarové pirátství

Softwarová kriminalita poškozuje nic netušící zákazníky, bezúhonné podniky a celé hospodářství. Poskytnutím následujících informací můžete pomoci společnosti Microsoft při řešení tohoto problému. Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje.

Ohlaste podezřelý software na emailu piratstvi@microsoft.com nebo anonymně na této stránce.

Microsoft logo

Zákaznické centrum: 841 300 300

  • Ověřte si, zda se nevystavujete nebezpečí spojenému s používáním nelegálního softwaru.

    Ověření pravosti
  • Pokud výsledek testu označil váš software za nepravý, doporučujeme zakoupit legální verzi.

    Koupit legální software