Legální software

Správa softwarových aktiv

Licence na software jsou aktiva a investice a jako takové by měly být spravovány. Správa softwarových aktiv pomáhá řídit náklady a optimalizovat tyto investice v souladu s tím, jak se organizace vyvíjí.

Správa softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM) je osvědčený oborový postup, který pomáhá kontrolovat náklady a optimalizovat investice do softwaru v celé organizaci a ve všech fázích životního cyklu. Správa softwarových aktiv probíhá na základě průběžného plánu a pomáhá zjistit, jaké prostředky organizace vlastní, kde jsou provozovány a zda nedochází k redundancím. Plně implementovaný plán SAM pomáhá snížit náklady, vylepšit zabezpečení a soulad s předpisy a také předpovídat budoucí potřeby softwaru. Správa softwarových aktiv také organizacím pomáhá přesně vyjádřit náklady a výhody spojené s IT projekty a díky tomu získat konkurenční výhodu

Pokud vaše podnikání závisí na hladkém a efektivním chodu IT, pak nejspíš již dobře víte, jak složitá může být správa softwaru v celé organizaci. Jak nejlépe řídit náklady a obchodní a právní rizika? Mohli byste toho dosáhnout víc pomocí softwaru, který již máte? Dokáže se vaše stávající IT infrastruktura přizpůsobit růstu vaší společnosti?

Správa softwarových aktiv je osvědčený postup, který díky spojení obchodních a IT procesů s technologiemi organizacím pomáhá:

  • Řídit náklady a obchodní rizika

    a díky tomu získat pevnější a stabilnější finanční postavení

  • Optimalizovat stávající investice do softwaru,

    aby mohly pomocí stávajících prostředků zvládnout víc

  • Uspokojit narůstající potřeby společnosti

    pomocí základní infrastruktury vyznačující se vyšší flexibilitou a dynamikou

Optimalizace infrastruktury a model optimalizace SAM

Cílem optimalizace infrastruktury (Infrastructure Optimization, IO) je vytvořit efektivní, zabezpečenou a optimalizovanou IT infrastrukturu. Optimalizace infrastruktury pomáhá organizacím lépe porozumět a přejít k lépe zabezpečené, dobře spravované a dynamické infrastruktuře, která jim umožní snížit náklady, dosáhnout efektivnějšího využití prostředků a učinit z IT strategický prostředek pro podnikání. Optimalizace infrastruktury je proces sestávající ze čtyř kroků, pomocí nichž organizace může přejít z nespravovaného, reaktivního stavu do stavu proaktivního, optimalizovaného a dynamického. Správa softwarových aktiv je klíčovým krokem optimalizace infrastruktury, který organizaci pomáhá získat kontrolu nad tím, jaká IT aktiva jsou používána a kde jsou používána. Více informací získáte na webu společnosti Microsoft Optimalizace infrastruktury (US)

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »