Legální software

Co je SAM?

Správa softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

 • SAM pomáhá:

  • Řídit náklady a obchodní rizika a díky tomu získat pevnější a stabilnější finanční postavení
  • Optimalizovat stávající investice, aby organizace dokázaly zvládnout více pomocí toho, co už vlastní
  • Růst, co se týče velikosti a vyspělosti, prostřednictvím vyšší flexibility a dynamiky

  Další informace »

 • Implementace SAM

  Implementaci správy softwarových aktiv ve své organizaci můžete provést ve čtyřech základních krocích:

  • Inventarizace. Zjistěte, co již máte.
  • Získání přehledu. Vytvořte si přehled o všech svých licencích na software a dokumentaci.
  • Vytvoření zásad a procedur.Zaveďte nové standardy a pravidla pro všechny fáze životního cyklu softwaru.
  • Údržba plánu SAM.Udržujte aktuálnost plánu SAM pomocí namátkových kontrol, inventarizací a školení zaměstnanců.

  Další informace o implementaci SAM »

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »